Protokoll nr 1 11.01.2008

11.jaanuar 2008 nr 1

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.45 lõppes kell 08.55.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke;   keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. 

Päevakorrapunktid 1-2 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Raudsepa ja Väljavahi Kiuhka kinnistute piiride muutmine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Toimetulekutoetuse väljamaksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

5. Lembe Aasorg´i avalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

6. Audiitori määramine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

7. Sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

8. Turvavalgustuse hoolduse ja kontrolli eest vastutava isiku määramine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Teede remondi tellimine.

     Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

10. Pandivere ja Viru AVK meetmeplaani aastateks 2008-2010 kinnitamine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

11. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 1.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Raudsepa ja Väljavahi Kiuhka kinnistute piiride muutmine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 2.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 3.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Toimetulekutoetuse väljamaksmine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 4.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Lembe Aasorg´ avalduse läbivaatamine (E.Sard; M.Reinumäe; Ü.Niisuke;                E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 5.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Audiitori määramine ( E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 6.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamine ( E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 7.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Turvavalgustuse hoolduse ja kontrolli eest vastutava isiku määramine ( L.Sard; Ü.Niisuke; M.Reinumäe; A.Aruja; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 8.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Teede remondi tellimine ( L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 9.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Pandivere ja Viru AVK meetmeplaani aastateks 2008-2010 kinnitamine ( L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 10.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  Lepna lastetoa remont;

1.2  järgmine vallavalitsuse istung toimub 18.01.k.a. kell 07.45.

2. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

2.1 Järni, Levala külade veetrassi rajamine ja Lasila küla kanalisatsiooni rajamine.

3. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

3.1 elanike üldkoosoleku läbiviimine Arkna külas; korteriühistu loomine;

3.2 Kullaaru sotsiaalmaja renoveerimise käik.

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär