Protokoll nr 10 14.03.2008

14.märts 2008  nr 10

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.45 lõppes kell 09.05.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

2. Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liit "MEMENTO" Rakvere Ühingu taotluse

    läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

3. Ehitusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

4. Kasutusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. Ettekirjutuse tegemine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

6. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  1

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; A.Aruja; L.Sard; E.Sard; R.Tammik; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 74.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  2

 

Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liit "MEMENTO" Rakvere Ühingu taotluse läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja; M.Reinumäe; Ü.Niisuke; L.Sard; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 75.

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  3

 

Ehitustaotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 76.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  4

 

Kasutustaotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 77.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  5

 

Ettekirjutuse tegemine ( L.Sard; A.Aruja; R.Tammik; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 78.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  vallateede olukord.

 

2. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

2.1 heakorraalane reid 12.03.k.a. Valduste omanikele kirjad saata.

 

3. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

3.1 nitraaditundlikule alale kaevude puurimine; lepingute sõlmimine.

 

4. Vallavalitsuse liige Rein Tammik:

4.1 veevedu Karitsa külas Linda Heinsaaar´ele toimub regulaarselt.

 

5. Sotsiaalnõunik Mirje Reinumäe:

5.1 projekti "Kodu tuleohutuks 2008" raames suitsuandurid 20 perele.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär