Protokoll nr 12 28.03.2008

 28.märts 2008  nr 12

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.50 lõppes kell 08.50.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. Päevakorrapunktid nr 1-3 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Arose katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Maa ostueesõigusega erastamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Vahtramäe katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

5. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

6. Isikliku auto kompensatsiooni maksmine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

7. Ehitusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Kirjaliku nõusoleku andmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Kasutusloa otstarbe muutmise taotluse menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Arose katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 86.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Maa ostueesõigusega erastamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 87.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Vahtramäe katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 88.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 89.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 90.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Isikliku auto kompensatsiooni maksmine (E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 91.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Ehitusloa menetlusse võtmine (A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 92.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Kirjaliku nõusoleku andmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 93.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Kasutusloa otstarbe muutmise taotluse menetlusse võtmine (A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 94.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  10

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

1.1   kaevude puurimise toetuse määramine ( 4 taotlejale);

1.2   teede remondiks hinnapakkumine Viru Teedevalitsuselt;

1.3   vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 10 "Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine" muutmise ettevalmistamine.

 

2. Vallavanem Aivar Aruja:

2.1 arutelu jäähalli rajamisest Tõrremäe külas Põhjakeskuse juures.

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär