Protokoll nr 13 04.04.2008

04.aprill 2008  nr 13

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.45 lõppes kell 08.30.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Jõgeva Elamu AS-i jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

2. Ehitusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

3. Toetusavalduse läbivaatamine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

4. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  1

 

Jõgeva Elamu AS-j jäätmeloa taotluse kooskõlastamine (L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 95.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  2

 

Ehitusloa menetlusse võtmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 96.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  3

 

Toetusavalduse läbivaatamine (A.Aruja; E.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 97.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  4

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1   tutvustas Lääne-Viru Maavalitsuse kirja bussiliinide nr 1, 2, 3 ja 5 korraldamisest;

1.2   Tõrma külas Kivilinnu hoone kuuri edasine kasutamine;

1.3   osalemine 03.mail k.a. kodanikualgatuses "Teeme ära".

 

2. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

2.1 Tapa sõjaväeosa korraldab Kloodi külas endise sõjaväeosa territooriumi heakorrastuse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                     Vallasekretär