Protokoll nr 15 17.04.2008

 17.aprill 2008  nr 15

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.50 lõppes kell 09.25.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik.

Päevakorrapunktid 1-3 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Maaüksuste mõõdistamise tellimine

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Toimetulekutoetuse väljamaksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

5. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

6. Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise korra kinnitamine.

    Ettekandja: arenduskonsultant Ü.Niisuke.

 

7. Vallavara omandamine.

     Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

8. Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Rakvere Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 9 "Rakvere valla korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend" muutmine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

10. Ehitusloa menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

11. Kinnistute võõrandamine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

12. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Maaüksuste mõõdistamise tellimine (A.Riiberg; A.Aruja; R.Tammik; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 106.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Maa munitsipaalomandisse taotlemine (A.Riiberg; L.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 107.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Riiberg; A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 108.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Toimetulekutoetuse väljamaksmine (M.Reinumäe; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 109.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 110.

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise korra kinnitamine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 111.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Vallavara omandamine (L.Sard; A.Aruja; R.Tammik; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 112.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine (L.Sard; A.Aruja; R.Tammik; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 113.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Rakvere Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 9 "Rakvere valla korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend" muutmine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke;  R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 114.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Ehitusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 115.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Kinnistute võõrandamine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 116.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  osalemine ürituses "TEEME ÄRA";

1.2  liikluse ümberkorraldus alates 05.05.k.a. seoses ristmiku (viadukti juures) remondiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                     Vallasekretär