Protokoll nr 16 25.04.2008

    25.aprill 2008  nr 16

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.50 lõppes kell 10.30.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik.

Päevakorrapunktid 1-2 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Vaba põllumajandusmaa erastamine JANEC TAMM´ele.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Autotöökoja katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Ehitusloa menetlusse võtmine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. Kasutusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

6. Aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine AS Rakvere Vesi aktsionäride

     üldkoosolekule.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. MTÜ VIIKINGID taotluse läbivaatamine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Enampakkumise läbiviimine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 1

 

Vaba põllumajandusmaa erastamine JANEC TAMM´ele (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 117.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 2

 

Autotöökoja katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 118.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 3

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; E.Sard; A.Aruja L.Sard; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 119.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 4

 

Ehitusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 120.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 5

 

Kasutusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 121.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 6

 

Aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine AS Rakvere Vesi aktsionäride üldkoosolekule ( A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 122.

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 7

 

MTÜ VIIKINGID taotluse läbivaatamine (A.Aruja; Ü.Niisuke; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 123.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 8

 

Enampakkumise läbiviimine (L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; E.Sard; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 124.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1    Lääne-Viru maakonna infoportaali kontaktisikuks abisekretär-registripidaja Elle Nurmela;

1.2    Olympic Casino Eesti AS avaldus;

1.3    osalemine ürituses "TEEME ÄRA".

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär