Protokoll nr 17 09.05.2008

       09.mai 2008  nr 17

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 08.55.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik.

Päevakorrapunkti 1 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Leveri katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3. Paljulapselistele peredele toetuse maksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Valvesignalisatsiooni tellimine.

     Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

5. Puurkaevude puurimise tellimine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

6. Peremehetu ehitise arvelevõtmine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

7. Liikluse piiramine Soolikaoja sillal.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

8. Rakvere Hawaii Express taotluse läbivaatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Kasutusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Detailplaneeringu vastuvõtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

11. Detailplaneeringu vastuvõtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

12. Ehitusloa menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

13. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

                                   

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Leveri katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 125.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Toetusavalduste läbivaatamine ( M.Reinumäe; A.Aruja; E.Sard; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 126.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Paljulapselistele peredele toetuse maksmine ( M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 127.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Valvesignalisatsiooni tellimine ( L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 128.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Puurkaevude puurimise tellimine ( L.Sard; A.Aruja; E.Sard; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 129.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Peremehetu ehitise arvelevõtmine ( L.Sard; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 130.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Liikluse piiramine Soolikaoja sillal ( L.Sard; A.Aruja; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 131.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Rakvere Hawaii Express taotluse läbivaatamine ( A.Aruja; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 132.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Kasutusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 133.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 134.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 135.

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Ehitusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 136.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 13

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  Margus Tali kiri (kasiino avamine Tõrremäe külas);

1.2  vallapäev 13.06 k.a. Veltsis;

1.3  VIROL koosolek 08.05 k.a.;

1.4  järgmine vallavalitsuse istung toimub 22.05 k.a. 

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                     Vallasekretär