Protokoll nr 21 05.06.2008

     05.juuni 2008  nr 21

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.05 lõppes kell 09.15.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; sotsiaalnõunik M.Reinumäe; maakorraldaja A.Riiberg ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Kaasiku katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3. Kütte soodustuse andmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Avalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. Garantiikirja väljastamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

6. Kaevude puurimise toetuse määramine.

    Ettekandja: arenduskonsultant Ü.Niisuke.

 

7. Kasutusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Lääne-Viru Maavalitsuse projekti "Spordi arengukava 2008 - 2015" täiendamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10.  Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine.

       Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

11. Ehitisregistri andmete täpsustamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

12. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  1

 

Kaasiku katastriüksuse jagamine ( A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 277.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  2

 

Toetusavalduste läbivaatamine ( M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 278.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  3

 

Kütte soodustuse andmine ( M.Reinumäe; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 279.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  4

 

Avalduste läbivaatamine ( A.Aruja; Ü.Niisuke; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 280.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  5

 

Garantiikirja väljastamine ( A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 281.

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  6

 

Kaevude puurimise toetuse määramine ( Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 282.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  7

 

Kasutusloa menetlusse võtmine ( Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 283.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  8

 

Ehitusloa menetlusse võtmine ( Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 284.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  9

 

Lääne-Viru Maavalitsuse projekti "Spordi arengukava 2008-2015" täiendamine         (A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 285.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  10

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine                     ( A.Riiberg; A.Aruja; Ü.Niisuke; M.Reinumäe; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr 286-306.

 

 

                                   

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  11

 

Ehitisregistri andmete täpsustamine ( A.Aruja; A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 307.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  12

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1     SA VIRU RALLI taotluste (seoses rahvusvahelise autoralli Viru Ralli 2008 korraldamisega kasutada ja sulgeda kiiruskatseteks teed: Mädapea mõis - Järni -Lasila 28.06.2008 alates kella 12.10 kuni kella 15.30-ni ning Neeruti mõis - Vandu - enne Hulja ülesõitu paremale - Lepna teed  28.06.2008 alates kella 12.50 kuni kella 16.00-ni) kooskõlastamine;

1.2     valla arengukava kuni aastani 2015;

1.3     haridus- ja teadusministri käskkiri 29.05.2008 nr 625 Koolitusloa andmisest keeldumine Eralasteaiale Tiki-Triki.

 

2. Sotsiaalnõunik Mirje Reinumäe:

2.1 Erki Saar´e avaldus duširuumi kohandamiseks puudega inimesele.

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär