Protokoll nr 22 19.06.2008

 19.juuni 2008  nr 22

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.25 lõppes kell 09.30.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe; maakorraldaja A.Riiberg ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Silja ja Rõõmu katastriüksuste piiri muutmine.

     Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Katastriüksuse ostmine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4.  Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

     Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

5. Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmise taotluse läbivaatamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

7. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

8. Toimetulekutoetuse väljamaksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

9. Kütte soodustuse andmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

10. Hoolduse lõpetamine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.

      Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

11. Ülle Kallas´e avalduse läbivaatamine.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

12. Annely Ramul´i avalduse läbivaatamine.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

13. Raivo Tribuntsov´i avalduse läbivaatamine.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

14. Eduka koolilõpetaja toetuse maksmine.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

15. Projekteerimistingimuste väljastamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

16. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

17. Künka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

 18. Hajaasustuse veeprogrammi lepingu sõlmimine.

       Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

19. Vinni-Rakvere-Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu koostamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

20. Valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lepingu sõlmimine.

       Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

21. Rakvere Vallavolikogu 26.11.2003 määruse nr 17 "Rakvere valla arengukava

      aastateks 2004-2010 vastuvõtmine" muutmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

22. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

      Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

23. Kasutusloa menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

24. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  1

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Riiberg; A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 308.

 

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  2

 

Silja ja Rõõmu katastriüksuste piiri muutmine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 309.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  3

 

Katastriüksuse ostmine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 310.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  4

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (A.Riiberg; A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 311.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  5

 

Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmise taotluse läbivaatamine (A.Riiberg; A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard; M.Reinumäe; E.Sard ).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 312.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  6

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine (A.Riiberg; A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke; E.Sard; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr 313 - 317.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  7

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; A.Aruja; E.Sard; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 318.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  8

 

Toimetulekutoetuse väljamaksmine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 319.

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  9

 

Kütte soodustuse andmine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 320.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  10

 

Hoolduse lõpetamine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 321.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  11

 

Ülle Kallas´se avalduse läbivaatamine (E.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; L.Sard; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 322.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  12

 

Annely Ramul´i avalduse läbivaatamine (E.Sard; Ü.Niisuke; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 323.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  13

 

Raivo Tribuntsov´i avalduse läbivaatamine (E.Sard; Ü.Niisuke; M.Reinumäe; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 324.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  14

 

Eduka koolilõpetaja toetuse maksmine (E.Sard;A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 325.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  15

 

Projekteerimistingimuste väljastamine (A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 326.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  16

 

Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine (A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 327.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  17

 

Künka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 328.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  18

 

Hajaasustuse veeprogrammi lepingu sõlmimine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 329.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  19

 

Vinni-Rakvere-Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu koostamine (A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 330.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  20

 

Valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise lepingu sõlmimine (A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 331.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  21

 

Rakvere Vallavolikogu 26.11.2003 määruse nr 17 "Rakvere valla arengukava aastateks 2004-2010 vastuvõtmine" muutmine (A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 332.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  22

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 333.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  23

 

Kasutusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 334.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 24

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  Haljala valla üldplaneeringu planeerimise ettepaneku kooskõlastus;

1.2  Lääne-Viru Maavalitsuse kiri 06.06.2008 nr 10-5/4236 Bussiliinide 1, 2, 3 ja 5 töö korraldamisest 2008 II poolaasta jooksul.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär