Protokoll nr 23 09.07.2008

         09.juuli 2008  nr 23

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 08.40.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe; maakorraldaja A.Riiberg ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Arkna katsejaama katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Arkna katsejaama katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Kruusiaugu katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Paemurru katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

5. Tiigi katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

6. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

7. Kohanime määramine Arkna külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

8. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

9. Toetusavalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

10. Toetuse maksmine.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

11. Rein Tammik´u  avalduse läbivaatamine.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

12. Eesti Looduskaitse Seltsi avalduse läbivaatamine.

      Ettekandja: arenduskonsultant Ü.Niisuke.

 

13. Haljala valla üldplaneeringu planeerimise ettepaneku kooskõlastamine.

      Ettekandja: arenduskonsultant Ü.Niisuke.

 

14. Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

15. Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

16. Hinnapakkumiste võtmine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

17. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Arkna katsejaama katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 335.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Arkna katsejaama katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 336.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Kruusiaugu katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 337.

                                   

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Paemurru katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 338.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Tiigi katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 339.

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 340.

                                   

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Kohanime määramine Arkna külas (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 13.

 

 

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine (A.Riiberg; A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr 341-345.

 

                                   

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Toetusavalduse läbivaatamine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 346.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Toetuse maksmine (E.Sard; A.Aruja; M.Reinumäe; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 347.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Rein Tammik´u avalduse läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja; R.Tammik; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 348.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Eesti Looduskaitse Seltsi avalduse läbivaatamine (E.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; L.Sard; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 349.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 13

 

Haljala valla üldplaneeringu planeerimise ettepaneku kooskõlastamine (Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 350.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 14

 

Metsa 14 kinnistu  detailplaneeringu kehtestamine (A.Aruja; R.Tammik; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 351.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 15

 

Kasutusloa menetlusse võtmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 352.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 16

 

Hinnapakkumiste võtmine (L.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 353.

 

 

                                    P ä e v a k or r a p u n k t  nr 17

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

Vallavanem Aivar Aruja:

1. info jäätmekäitluse alasest koosolekust;

2. järgmine vallavalitsuse istung toimub 01.08.k.a. kell 08.00.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär