Protokoll nr 24 22.07.2008

 22.juuli 2008  nr 24

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 09.15.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik  ja vallasekretär E.-P.Männik. Päevakorrapunktid 1-4 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Kohanime määramine Tobia külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Niinemäe katastriüksuse jagamine.

     Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Maa riigi omandisse jätmine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

     Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

5. Aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine AS Rakvere Vesi aktsionäride

    erakorralisele üldkoosolekule.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

6. Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Projekteerimistingimuste väljastamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Ülo-Adolf Vasar´ avalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Alo Ervin´ ja Jorma Hiisku avalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Ville-Markus Kell´ avalduse läbivaatamine.

       Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

11. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Kohanime määramine Tobia külas (A.Riiberg; R.Tammik; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada

                        määrusena nr 14.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Niinemäe katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 354.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Maa riigi omandisse jätmine (A.Riiberg; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 355.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 356.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine AS Rakvere Vesi aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule ( A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 357.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Kasutusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 358.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Projekteerimistingimuste väljastamine ( A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 359.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Ülo-Adolf  Vasar´ avalduse läbivaatamine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 360.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Alo Ervin´i ja Jorma Hiisku avalduse läbivaatamine ( A.Aruja; Ü.Niisuke; E.-P-Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 361.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Ville-Markus Kell´ avalduse läbivaatamine ( A.Aruja; E.-P.Männik; Ü.Niisuke)

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 362.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1      Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri käskkiri : Koolitusloa andmine Eralasteaiale Tiki-Triki;

1.2      Virumaa Tervisekaitsetalituse Lääne-Virumaa osakonna kiri supluskohtadest;

1.3      Eesti Looduskaitse Seltsi pöördumine hulkuvate loomade osas.

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                     Vallasekretär