Protokoll nr 25 01.08.2008

  01.august 2008  nr 25

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 08.45.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe  ja vallasekretär E.-P.Männik. Päevakorrapunktid 1-5 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Künka katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Mirdimäe katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Kinnisasjaga piirneva maa erastamine Jaan Lugenberg´ile.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Kinnisasjaga piirneva maa erastamine Raili Klaas´ile.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

     Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

6. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

7. Toimetulekutoetuse väljamaksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

8. Lääne-Viru Maavalitsuse projekti "Hariduse arengukava 2007-2015"

    kooskõlastamine.

    Ettekandja: arenduskonsultant Ü.Niisuke.

 

9. Hannes Konist´i avalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

10. Töö tellimine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

11. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

12. Kasutusloa menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

13. Detailplaneeringu vastuvõtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

14. Projekteerimistingimuste väljastamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

15. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

KÜNKA katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 363.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

MIRDIMÄE katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 364.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Kinnisasjaga piirneva maa erastamine Jaan Lugenberg´ile (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 365.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Kinnisasjaga piirneva maa erastamine Raili Klaas´ile (A.Riiberg; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 366.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (A.Riiberg; L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 367.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 368.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Toimetulekutoetuse väljamaksmine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 369.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Lääne-Viru Maavalitsuse projekti "Hariduse arengukava 2007-2015" kooskõlastamine ( Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 370.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Hannes Konist´i  avalduse läbivaatamine (L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; M.Reinumäe; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 371.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Töö tellimine (L.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 372.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 373.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Kasutusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 374.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 13

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine ( A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 375.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 14

 

Projekteerimistingimuste väljastamine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 376.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 15

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1.Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  investeeringute kajastumine statistikas;

1.2  pakendikonteinerite tühjendamine;

1.3  järgmine vallavalitsuse istung toimub 19.08.k.a.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär