Protokoll nr 26 19.08.2008

 19.august 2008  nr 26

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.10 lõppes kell 09.40.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

2. Kütte soodustuse andmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

3. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

4. Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. Detailplaneeringu algatamine

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

6. Projekteerimistingimuste väljastamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Lasila Põhikooli direktori ametikoha konkursi tulemuste kinnitamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

     Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Toetuse kandmine Eesti Punane Rist´le.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Toetusavalduste läbivaatamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 377.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Kütte soodustuse andmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 378.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine (A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 379.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Kasutusloa menetlusse võtmine (A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 380.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Detailplaneeringu algatamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 381.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Projekteerimistingimuste väljastamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 382.

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Lasila Põhikooli direktori ametikoha konkursi tulemuste kinnitamine (A.Aruja; E.-P.Männik; Ü.Niisuke; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 383.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                         kinnitada korraldustena nr 384 - 399.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Toetuse kandmine Eesti Punane Rist´le  (A.Aruja; E.Sard; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 400.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

1.1  info AS Rakvere Vesi nõukogu koosolekust.

 

2. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

2.1 teede remont.

 

3. Vallavanem Aivar Aruja:

3.1 eelarve täitmine;

3.2 vallavolikogu 16.07.2008 otsus nr 25 "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" on vaidlustatud.

3.3 VIROL nõupidamine 14.08.2008;

3.4 järgmine vallavalitsuse istung toimub 29.08.k.a.

 

4. Vallavalitsuse liige Rein Tammik:

4.1 sotsiaalkorteri vajadus.

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär