Protokoll nr 27 29.08.2008

    29.august 2008  nr 27

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 09.00.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe  ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

2. Kütte soodustuse andmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3. Toidusoodustuse andmine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Kooli ja lasteaia toidupäeva maksumuse kinnitamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

5. Albiina Eiber´i avalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

6. Garantiikirja väljastamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

7. Sõidukulude kompenseerimine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

8. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Kasutusloa taotluse menetluse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Tiiu Raie avalduse läbivaatamine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

11. Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

12. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

     Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

13. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard; R.Tammik; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 401.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Kütte soodustuse andmine (M.Reinumäe; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 402.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Toidusoodustuse andmine (M.Reinumäe; L.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 403.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Kooli ja lasteaia toidupäeva maksumuse kinnitamine (E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 404.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Albiina Eiber´i avalduse läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 405.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Garantiikirja väljastamine (E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 406.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Sõidukulude kompenseerimine ( E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 407.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                         kinnitada korraldustena nr 408.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine  (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 409.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Tiiu Raie avalduse läbivaatamine  (L.Sard; A.Aruja; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 410.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele  (L.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 411.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine  (L.Sard; A.Aruja; E.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                         kinnitada korraldustena nr 412 - 414.

 

           

 

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1 järgmine vallavalitsuse istung toimub 05.09.k.a.

 

2. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

2.1 teede remont.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär