Protokoll nr 29 12.09.2008

 12.september 2008  nr 29

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 08.30.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe  ja vallasekretär E.-P.Männik. 

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

2. Toidusoodustuse maksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3.  Väike-Maarja Õpilaskodu üüri tasumine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Garantiikirja väljastamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

5. Hooldekodusse paigutamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

6. Teede remonttööde tellimine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

7. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

8. Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Kirjaliku nõusoleku andmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

11. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 428.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Toidusoodustuse maksmine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 429.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Väike-Maarja Õpilaskodu üüri tasumine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 430.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Garantiikirja väljastamine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 431.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Hooldekodusse paigutamine ( M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 432.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Teede remonttööde tellimine (L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 433.

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; E.-P.Männik; R.Tammik; M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                         kinnitada korraldustena nr 434 - 436.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine  ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 437.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Kirjaliku nõusoleku andmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 438.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine  ( A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 439.

 

 

 

P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1 järgmine vallavalitsuse istung toimub 18.09.k.a. kell 08.00.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär