Protokoll nr 3 25.01.2008

      25.jaanuar 2008 nr 3

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.55 lõppes kell 08.40.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik;   keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe  ja vallasekretär E.-P.Männik. 

Päevakorrapunktid 1-6 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Koidumäe katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Liivaku katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Saare katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Arkna katsejaama katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

5. Arve tasumine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

6. Andmete parandamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

7. Projekteerimistingimuste väljastamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Ehitusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Kasutusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  1

 

Koidumäe katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 21.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  2

 

Liivaku katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 22.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  3

 

Saare katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 23.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  4

 

Arkna katsejaama katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 24.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  5

 

Arve tasumine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 25.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  6

 

Andmete parandamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 26.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  7

 

Projekteerimistingimuste väljastamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 27.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  8

 

Ehitusloa menetlusse võtmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 28.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  9

 

Kasutusloa menetlusse võtmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 29.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  10

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  Veltsi külas asuva Tillika elamu hindamine (L.Sard);

1.2  maavanema juures toimunud ühistranspordi alane nõupidamine;

1.3  vabadussamba paigaldamiseks annetuse korraldamine;

1.4  Tapal asuva naiste varjupaiga kasutamiseks lepingu sõlmimine (M.Reinumäe);

1.5  järgmine vallavalitsuse istung toimub 02.02.k.a. kell 07.45.

 

2. Pearaamatupidaja Ella Sard:

2.1 Tallinna Haridusameti saldokinnitus.

 

3. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

3.1 tööstusalade planeerimine.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                     Vallasekretär