Protokoll nr 30 18.09.2008

 18.september 2008  nr 30

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 10.25.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard  ja vallasekretär E.-P.Männik. 

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Munitsipaalomandisse kuuluva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

2. Munitsipaalomandisse kuuluva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

3. Munitsipaalomandisse kuuluva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

4. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

6. Toidusoodustuse andmine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Kütte soodustuse andmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Õppevahendite kompenseerimine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

9. Tõrremäe võrkpallivõistkonna avalduse läbivaatamine.

     Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

10. Alar Madilainen´i avalduse läbivaatamine.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

11. Rakvere Vallavolikogu määruse "2008 aasta lisaeelarve vastuvõtmine " eelnõu menetlusse võtmine.

       Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

12. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

13. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

14. Hajaasustuse veeprogrammi täiendava taotlusvooru läbiviimine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

15. Hajaasustuse veeprogrammi täiendava taotlusvooru läbiviimiseks komisjoni moodustamine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

16. Tammiku ja Roosi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

17. Mätliku ja Küüni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

18. Rakvere Vallavolikogu 16.07.2008 otsuse nr 25 "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine.

       Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

19. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

20. Kirjaliku nõusoleku andmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

21. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Munitsipaalomandisse kuuluva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 440.

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Munitsipaalomandisse kuuluva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 441.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Munitsipaalomandisse kuuluva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine (A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 442.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 443.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Toetusavalduste läbivaatamine (A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 444.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Toidusoodustuse maksmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 445.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Kütte soodustuse andmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 446.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Õppevahendite kompenseerimine (E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 447.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

           

Tõrremäe võrkpallivõistkonna avalduse läbivaatamine (E.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 448.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Alar Madilainen´i avalduse läbivaatamine (E.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; L.Sard; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 449.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

           

Rakvere Vallavolikogu määruse "2008 aasta lisaeelarve vastuvõtmine" eelnõu menetlusse võtmine (E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 450.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine( L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                         kinnitada korraldustena nr 451.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 13

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 452.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 14

 

Hajaasustuse veeprogrammi täiendava taotlusvooru läbiviimine (L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 453.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 15

 

Hajaasustuse veeprogrammi täiendava taotlusvooru läbiviimiseks komisjoni moodustamine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 454.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 16

 

Tammiku ja Roosi detailplaneeringu kehtestamine (A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 455.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 17

 

Mätliku ja Küüni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 456.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 18

 

Rakvere Vallavolikogu 16.07.2008 otsuse nr 25 "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine (A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 457.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 19

 

Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine  ( A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 458.

 

 

 

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 20

 

Kirjaliku nõusoleku andmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 459.

 

 

 

P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  21

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1 ATV-de liikluskorraldus koostöös naabervaldadega.

 

2. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

2.1 veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine 01.01.2009 (artikkel vallalehte).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär