Protokoll nr 31 25.09.2008

 25.september 2008  nr 31

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 09.40.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. 

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

2. Toidusoodustuse andmine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3. Garantiikirja väljastamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi pöördumise läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

5. Tantsu- ja Kunstikool ATHENA taotluse läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

6. Muusikakool Rajaots OÜ pöördumise läbivaatamine.

     Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

7. Huvialakeskus "Savikoda" taotluse läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

8. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine AS Rakvere Vesi aktsionäride

    erakorralisele üldkoosolekule.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; E.Sard; A.Aruja; R.Tammik; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 460.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Toidusoodustuse andmine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 461.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Garantiikirja väljastamine (M.Reinumäe; A.Aruja; Ü.Niisuke; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 462.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi pöördumise läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 463.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Tantsu- ja Kunstikool ATHENA taotluse läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 464.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Muusikakool Rajaots OÜ pöördumise läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 465.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Huvialakeskus "Savikoda" taotluse läbivaatamine (E.Sard; Ü.Niisuke; R.Tammik; A.Aruja; M.Reinumäe; L.Sard; E.-P.Männik).

Arutati Huvialakeskus "Savikoda" poolt esitatud keskuse 2008 II poolaasta eelarvet. Huvialakeskusel  "Savikoda" esitada vallavalitsusele taotlus huvialaringide tegevuse toetamiseks.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr 466 - 468.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine AS Rakvere Vesi aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule (A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 469.

 

 

                                   

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  elektrikatkestuste info edastamine;

1.2  2008 a. lisaeelarve;

1.3  Lepna sissesõidutee korrastamine;

1.4  Põhjakeskuse tegevus.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      vallasekretär