Protokoll nr 32 02.10.2008

    02.oktoober 2008  nr 32

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.55 lõppes kell 08.55.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. Päevakorrapunktid 1 - 5 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.  

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Raja katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Kärdi katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Maa riigi omandisse jätmine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud talumaa Tammemäe A-29 tagastamismenetluse

    lõpetamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

5. Õigusvastaselt võõrandatud talumaa Alttoa A-57 tagastamismenetluse

    lõpetamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

6. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

7. Toidusoodustuse andmine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

8. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

9. Muusikakool Rajaots OÜ pöördumise läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

10. Esteetika- ja Tantsukooli taotluse läbivaatamine.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

11. SK Aaspere taotluse läbivaatamine.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

12. Rakvere Vallavalitsuse korralduse 11.10.2007 nr 311 "Esteetika- ja Tantsukool

      OÜ  taotluste läbivaatamine" muutmine.

     Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

13. Hinnapakkumiste võtmine liiklusmärkide paigaldamiseks.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

14. Sotsiaalmajadele tulekahjusignalisatsiooni tellimine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

15. Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmise taotluse läbivaatamine.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

16. Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

17. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Raja katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 470.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Kärdi katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 471.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Maa riigi omandisse jätmine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 472.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Õigusvastaselt võõrandatud talumaa Tammemäe A-29 tagastamismenetluse lõpetamine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 473.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Õigusvastaselt võõrandatud talumaa Alttoa A-57 tagastamismenetluse lõpetamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 474.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 475.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Toidusoodustuse andmine ( M.Reinumäe; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 476.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 477.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Muusikakool Rajaots OÜ pöördumise läbivaatamine (E.Sard; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 478.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Esteetika- ja Tantsukooli taotluse läbivaatamine (E.Sard; M.Reinumäe; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 479.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

SK Aaspere taotluse läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja; M.Reinumäe; E.-P.Männik; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 480.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Rakvere Vallavalitsuse 11.10.2007 korralduse nr 311 "  Esteetika- ja tantsukool OÜ taotluste läbivaatamine" muutmine (E.Sard; A.Aruja; E.-P.Männik; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 481.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 13

 

Hinnapakkumiste võtmine liiklusmärkide paigaldamiseks (L.Sard; Ü.Niisuke; E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 482.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 14

 

Sotsiaalmajadele tulekahjusignalisatsiooni tellimine (L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; M.Reinumäe; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 483.

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 15

 

Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmise taotluse läbivaatamine (L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr 484 - 485.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 16

 

Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 486.

 

 

 

 

                                    P ä e v a ko r r a p u n k t  nr  17

 

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Pearaamatupidaja Ella Sard:

1.1                   MTÜ Viikingid taotlused arutamisele vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonile.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      vallasekretär