Protokoll nr 33 09.10.2008

 09.oktoober 2008  nr 33

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.15 lõppes kell 09.45.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

2. Toidusoodustuse maksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3. Garantiikirja väljastamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

4. Lääne-Viru Maavalitsuse taotluse läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

6. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; L.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 487.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Toidusoodustuse maksmine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 488.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Garantiikirja väljastamine (E.Sard; L.Sard; M.Reinumäe; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 489.

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Lääne-Viru Maavalitsuse taotluse läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 490.

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; A.Aruja; M.Reinumäe; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr 491 - 493.

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 494.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Pearaamatupidaja Ella Sard:

1.1  Väike-Maarja Vallavalitsuse kiri toetamaks Georg Lurich´i mälestussamba rajamist;

1.2  Kullaaru mõisahoone kindlustamine Seesam Rahvusvaheline Kindlustus AS-s.

 

2. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

2.1 Märt Ots` ettepanek tee remondiks;

2.2 välisvalgustuse paigaldamise vajadus Lepna alevikus;

2.3 ATV-ga sõitmine.

 

3. Vallavanem Aivar Aruja:

3.1 Viru Teedevalitsuse ettepanek: viadukt-Statoil tee äärse valgustuse ekspluatatsioon ja elektrienergia maksmiseks;

 3.2 Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ettepanek lepingute sõlmimiseks MTÜ-ga Rakvere Diakooniakeskus ja MTÜ-ga Jeeriko;

3.3 info AS Rakvere Vesi 01.10.2008 toimunud erakorralisest koosolekust;

3.4 prügikasti vajadus Põhjakeskuse juures;

3.5 Karitsa kooli kokkutulek toimub iga 3 a. järgi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär