Protokoll nr 35 23.10.2008

    23.oktoober 2008  nr 35

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 09.20.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Männioksa katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: vallasekretär E.-P-Männik.

 

2. Kümniku katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: vallasekretär E.-P.Männik.

 

3. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Garantiikirja väljastamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

6. Koidumäe  kinnistu korrastustööde tellimine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

7. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Projekteerimistingimuste väljastamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Männikoksa katastriüksuse jagamine (E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 510.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Kümniku katastriüksuse jagamine (E.-P.Männik; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 511.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 512.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Garantiikirja väljastamine (E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 513.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; Ü.Niisuke; R.Tammik; A.Aruja; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr 514 - 517.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Koidumäe kinnistu korrastustööde tellimine (L.Sard; R.Tammik; A.Aruja; Ü.Niisuke; M.Reinumäe; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 518.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 519.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Projekteerimistingimuste väljastamine ( A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 520.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

1.1  järgmisel nädalal esmaspäevast neljapäevani toimub Lasila ja Veltsi külas veetrasside läbipesu.

2. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

2.1 järgmise aasta eelarvesse arvestada veevõtukohtadesse siltide paigaldamine.

3. Pearaamatupidaja Ella Sard:

3.1 kindlustusfirmade pakkumised elamute Arkna 1, Arkna 3 ja vallamaja kindlustamiseks. Leping sõlmitakse AS-ga If Eesti Kindlustus.

4. Vallavanem Aivar Aruja:

4.1 Viru Maakohtu teade Anna-Maria Karhu avaldusest loobumine.

5. Sotsiaalnõunik Mirje Reinumäe:

5.1 Arkna külas vallale kuuluva korteri 14-1 sanitaarne olukord.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                               Eva-Pille Männik

                                                                  Vallasekretär