Protokoll nr 36 30.10.2008

 30.oktoober 2008  nr 36

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 09.30.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Väike-Maarja Vallavalitsuse pöördumise läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

2. Annely Ramul´i avalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

3. Maiu Rand´ avalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

4. Külavanematele sõidukulude kompenseerimine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

6. Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Kirjaliku nõusoleku andmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Lepingu sõlmimine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Pärimise algatamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

11. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Väike-Maarja Vallavalitsuse pöördumise läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 521.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Annely Ramul´i  avalduse läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 522.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Maiu Rand´ avalduse läbivaatamine (E.Sard; A.Aruja; R.Tammik; L.Sard; Ü.Niisuke; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 523.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Külavanematele sõidukulude kompenseerimine (E.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 524.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; A.Aruja; R.Tammik; E.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 525.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  6

 

Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 526.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Ehitusloa taotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 527.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Kirjaliku nõusoleku andmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 528.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Lepingu sõlmimine ( A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 529.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Pärimise algatamine ( A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 530.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

1.1  Aide Noodla avaldusele jäätmeveo kohta vastata kirjalikult.

 

2. Vallavanem Aivar Aruja:

2.1 Märt Ots´ ettepanek tee remondiks seoses ralli korraldamisega;

2.2 eelnõu "Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise ning kaasfinantseerimise korra kehtestamine" arutelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                               Eva-Pille Männik

                                                                  Vallasekretär