Protokoll nr 37 06.11.2008

06.november 2008  nr 37

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.50 lõppes kell 08.50.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. Päevakorrapunkti nr 1 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg, kes osales ka 2 päevakorrapunkti arutelul.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Rakvere Linnavalitsuse pöördumise läbivaatamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

3. Levala küla veetrassi ehituse tellimine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

4. Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvooru tulemuste kinnitamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

5. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

6. Toidusoodustuse maksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

7. Hooldekodu kohamaksumuse mittetasumine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

8. Rakvere Vallavalitsuse korralduse 04.10.2006 nr 264 "Hooldekodusse paigutamine" muutmine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

9. Huvialakeskus Savikoda taotluse läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

10. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Rakvere Linnavalitsuse pöördumise läbivaatamine (A.Riiberg; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 531.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; A.Aruja; A.Riiberg; M.Reinumäe; Ü.Niisuke; E.-P.Männik; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr 532 - 539.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Levala küla veetrassi ehituse tellimine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 540.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvooru tulemuste kinnitamine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 541.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Toetusavalduste läbivaatamine  (M.Reinumäe; L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 542.

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  6

 

Toidusoodustuse maksmine ( M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 543.

 

 

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Hooldekodu kohamaksumuse mittetasumine ( M.Reinumäe; E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 544.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Rakvere Vaalavalitsuse korralduse 04.10.2006 nr 264 "Hooldekodusse paigutamine" muutmine ( M.Reinumäe; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 545.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Huvialakeskuse Savikoda taotluse läbivaatamine ( E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 546.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Sotsiaalnõunik Mirje Reinumäe:

1.1  Kullaaru sotsiaalmaja olukord.

 

2. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

2.1 Arkna külas planeering (Külamaja).

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                               Eva-Pille Männik

                                                                  Vallasekretär