Protokoll nr 4 01.02.2008

       01.veebruar 2008  nr 4

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.55 lõppes kell 09.00.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik;   keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. 

Päevakorrapunktid 1-2 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Kohanime määramine Arkna külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Kohanime määramine Päide külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Turvavalgustuse süsteemide käidu korraldamine Rakvere vallale kuuluvates hoonetes.

      Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

5. AS RAKTOOM´  avalduse läbivaatamine.

     Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

6. Keskkonnamõjude hindamise algatamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

7. Kasutusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Ehitusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem  A.Aruja.

 

9. Mullatööde loa väljastamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

 

10. Hinnapakkumiste võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

11. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

 

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Kohanime määramine Arkna külas (A.Riiberg; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 1.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Kohanime määramine Päide külas (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 2.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja; L.Sard; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 30.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Turvavalgustuse süsteemide käidu korraldamine Rakvere vallale kuuluvates hoonetes (L.Sard; R.Tammik; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 31.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

AS RAKTOOM´ avalduse läbivaatamine  (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 32.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Keskkonnamõjude hindamise algatamine (L.Sard; M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 33.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Kasutusloa menetlusse võtmine  (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 34.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Ehitusloa menetlusse võtmine  (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 35.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Mullatööde loa väljastamine  (A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 36.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t nr 10

 

Hinnapakkumiste võtmine (A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 37.

 

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  11

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Maakorraldaja Aino Riiberg:

1.1  kohanime määramiseks on valla kodulehel avalikustatud alljärgnevad materjalid:

Kõrtsi tee Päide külas;

Künka tee Taaravainu külas;

Mirdimäe tee Taaravainu külas.

 

2. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

2.1 Ants Vaikla avaldus (mullatööd).

 

3. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

3.1 Päide külas on loodud MTÜ Sipelga Vesi.

 

4. Vallavanem Aivar Aruja:

4.1 KOIT kava.

 

5. Sotsiaalnõunik Mirje Reinumäe:

5.1 Arkna Päevakeskus ja töölistemaja.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär