Protokoll nr 5 08.02.2008

 08.veebruar 2008  nr 5

 

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.50 lõppes kell 08.35.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. 

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

2. Rakvere Vallavalitsuse 20.01.2005 korralduse nr 11 "Peretoetuse määramine"

    kehtetuks tunnistamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3. Garantiikirja väljastamine.

     Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

4. Detailplaneeringu vastuvõtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; L.Sard; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 38.

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Rakvere Vallavalitsuse 20.01.2005 korralduse nr 11 "Peretoetuse määramine" kehtetuks tunnistamine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 39.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Garantiikirja väljastamine (E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 40.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine ( A.Aruja; M.Reinumäe; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 41.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  VIROL-i koosolek 07.02.k.a.;

1.2  MTÜ Viikingid taotlus tuleb läbivaatamisele 13.02.k.a. kell 09.00.

 

2. Sotsiaalnõunik Mirje Reinumäe:

2.1 Eakate mess toimub 08.03.k.a. Rakvere Spordikeskuses.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär