Protokoll nr 6 15.02.2008

15.veebruar 2008  nr 6

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 09.40.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe  ja vallasekretär E.-P.Männik. 

Päevakorrapunkti nr 1 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Kõrtsi katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Toimetulekutoetuse väljamaksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3. Valla eelarvest makstavate toetuste määramise tingimuste ja väljamaksmise korra kehtestamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Rakvere valla 2008 aasta eelarve vastuvõtmine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

5. Töötasu ja hüvituse määramine.

     Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

6. Vallavara võõrandamine.

     Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

7. Infast Oil AS jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

8. Reinpaul OÜ jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Küttepuude ostmine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

10. Ehitusloa menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

11. Kasutusloa menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

12. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Kõrtsi katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 42.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Toimetulekutoetuse väljamaksmine (M.Reinumäe; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 43.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Valla eelarvest makstavate toetuste määramise tingimuste ja väljamaksmise korra kehtestamine (M.Reinumäe; A.Aruja; Ü.Niisuke; E.Sard; E.-P.Männik; R.Tammik; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 44.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Rakvere valla 2008 aasta eelarve vastuvõtmine (E.Sard; A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke; R.Tammik; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 45.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Töötasu ja hüvituse määramine (E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 46.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Vallavara võõrandamine (L.Sard; A.Aruja;  Ü.Niisuke; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 47.

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Infast Oil AS jäätmeloa taotluse kooskõlastamine (L.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 48.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Reinpaul OÜ jäätmeloa taotluse kooskõlastamine (L.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 49.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Küttepuude ostmine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 50.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Ehitusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 51.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Kasutusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 52.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

1.1   ettevalmistamisel on eelnõu "Rakvere valla MTÜ-le tegevustoetuse määramise ja kasutamise korra kinnitamine".

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                     Vallasekretär