Protokoll nr 7 22.02.2008

  22.veebruar 2008  nr 7

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.50 lõppes kell 08.30.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard ja vallasekretär E.-P.Männik. 

Päevakorrapunktid nr 1-5 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Kohanime määramine Tõrremäe külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Kohanime määramine Tõrma külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Kohanime määramine Päide külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Kohanime määramine Taaravainu külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

5. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

6. Rakvere valla Lasila Põhikooli ja Veltsi Lasteaed-Algkooli pedagoogide töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Ehitusloa menetlusse võtmine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Madis Putko avalduse läbivaatamine.

Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Kohanime määramine Tõrremäe külas (A.Riiberg; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 3.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Kohanime määramine Tõrma külas (A.Riiberg; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 4.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Kohanime määramine Päide külas (A.Riiberg; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 5.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Kohanime määramine Taaravainu külas (A.Riiberg; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 6.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Riiberg; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja

                        kinnitada otsusena nr 53.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Rakvere valla Lasila Põhikooli ja Veltsi Lasteaed-Algkooli pedagoogide töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine (A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja

                        kinnitada otsusena nr 54.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Ehitusloa menetlusse võtmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja

                        kinnitada otsusena nr 55.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Madis Putko avalduse läbivaatamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja

                        kinnitada otsusena nr 56.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  maavalitsuses toimunud linnaliinide alane nõupidamine;

1.2  Veltsi Lasteaed-Algkooli remont;

1.3  Virumaa kunstimuuseumi toetamine.

 

2. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

2.1 kaevude rajamise finantseerimine.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär