Protokoll nr 8 29.02.2008

     29.veebruar 2008  nr 8

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.55 lõppes kell 08.40.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. 

Päevakorrapunktid nr 1-6 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Koonakse katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Metsa 2 katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Sooaluse katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Kümniku katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

5. Kaldaaluse katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

6. Maa riigi omandisse jätmine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

7. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

8. Alaealise hoolekanne.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

9. Rakvere Vallavalitsuse 19.01.2007 korralduse nr 19 "Kooli ja lasteaia toidupäeva maksumuse kinnitamine" muutmine.

     Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

10. Rakvere valla munitsipaalkoolide õpilaskoha maksumuse kinnitamine 2008 aastal.

      Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

11. Ehitusloa menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

12. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Koonakse katastriüksuse jagamine (A.Riiberg;A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 57.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Metsa 2 katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 58.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Sooaluse katastriüksuse jagamine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 59.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Kümniku katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 60.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Kümniku katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 61.

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Maa riigi omandisse jätmine (A.Riiberg; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 62.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 63.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Alaealise hoolekanne (M.Reinumäe; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 64.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Rakvere Vallavalitsuse 19.01.2007 korralduse nr 19 "Kooli ja lasteaia toidupäeva maksumuse kinnitamine" muutmine ( E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 65.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Rakvere valla munitsipaalkoolide õpilaskoha maksumuse kinnitamine 2008 aastal        ( E.Sard; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 7.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Ehitusloa menetlusse võtmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 66.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1    Rakvere Spordihoones toimub 01.03.k.a. kell 20. nõupidamine prügimajanduse küsimuses (osaleb arenduskonsultant Ü.Niisuke);

1.2    järgmise vallavalitsuse istungi päevakorda võtame isikliku sõiduauto kasutamise bensiini kompensatsiooni maksmise küsimuse.

 

2. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

2.1 reostuse likvideerimine Tõrma külas OÜ KK-RIDEEN´ile kuuluval maa-alal.

 

3. Arenduskonsultant ÜLO Niisuke:

3.1 28.02.k.a. Assamallas toimunud prügimajanduse alane nõupidamine;

3.2 KIK-i toetusel nitraaditundlikul alal puurkaevude rajamise tingimused.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär