7.01.16

Rakvere valla valimistulemuste protokoll

 

Valimistulemuste_protokoll

Rakvere Vallavolikogu liikmete registreerimine

Rakvere Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

Rakvere Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine

 

Hääletamissedelite ülelugemist alustab Rakvere valla valimiskomisjon valimispäevale järgneval päeval, 21.10.2013,  kell 10.00 Rakvere Vallavalitsuses (Vallikraavi 8 Rakvere linn). 
 

14.- 16. oktoobril 2013 a. kell 12.00- 20.00 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades  Eelhääletamine toimub ka väljaspool elukohajärgset  valimisjaoskonda.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 20. oktoobril 2013. kell 09.00- 20.00

10.- 16. oktoober 2013 toimub elektrooniline hääletamine. 

Rakvere valla valimiskomisjoni 13.09.2013 otsus nr 16 "Kandidaatide registreerimine"

Rakvere valla valimiskomisjoni 13.09.2013 otsus nr 16 "Kandidaatide registreerimine"

 

Liisu heitmise aja, koha ja liisutõmbaja kindlaksmääramine

Rakvere valla valimiskomisjoni 09.09.2013 otsuse nr 15 kohaselt

1.      Korraldada registreeritud erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide registrerimisnumbrite järjekorra selgitamiseks liisu heitmine 13. septembril 2013 kell 15.00 Rakvere vallamajas.
 
2.     Teavitada liisuheitmise ajast ja kohast Rakvere vallas kandideerivate erakondade ja valimisliitude volitatud esindajaid ning üksikkandidaate.
 
3.      Määrata liisutõmbajaks valla valimiskomisjoni liige Aino Riiberg.
 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 20.10. 2013

 Rakvere valla valimiskomisjon asub Rakvere Vallavalitsuses Vallikraavi 8, Rakvere linn.

Valimiskomisjoni tööaeg on alates 21.augustist tööpäevadel 09.00 kuni 12.00; 10.septembril kell 09.00 kuni 12.00 ja kell 13.00 kuni 18.00

Toimetaja: MARGIT MITT