Blanketid

Täidetud blanketid võib laadida alla ning saata digitaalselt allkirjastatuna (formaat *.rtf) vallavalitsuse e-postiaadessil:vallavalitsus@rakverevald.ee või trükkida paberile (formaat *.pdf), täita käsitsi ja saata posti teel aadressil Vallikraavi 8 Rakvere 44306 Lääne-Virumaa.

 

Avaliku ürituse loa taotlus

 

Elukoha registreerimine

Täpsem info elukoha registreerimise kohta

Elukohateate esitamine www.eesti.ee keskkonnas

e-teenus

Nõutav kõigi osapoolte digiallkiri

Elukohateade '.pdf  
Ruumi omaniku õigustatud nõudmine '.pdf  
Isikukoodi taotlus '.pdf  
Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks '.pdf  

 

Ehitus

Ehitisregistri blanketid EHR veebilehel
Kaevetööde taotlus *.pdf

 

Rakvere Vallavalitsuse pangakonto: EE191010502017537009 SEB pank.

Sotsiaaltoetused

Täpsem info toetuste taotlemise kohta

Riikliku toimetulekutoetuse taotlus

*.pdf

 

Vajaduspõhise peretoetuse avaldus *.pdf
Ühekordse sotsiaaltoetuse avaldus *.pdf
Sünnitoetuse avaldus *.pdf
Matusetoetuse avaldus *.pdf
Avaldus hooldaja määramiseks *.pdf

Õpilase bussipiletite hüvitamise avaldus

*.pdf
Sotsiaaltransporditeenuse kliendiks registreerimise avaldus *.pdf

 

Jäätmemajandus

Taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks *.pdf
Jäätmekoti kasutamise taotlus *.pdf
Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus *.pdf

 

projektitoetused

Ettevõtlustoetuse taotlus *.pdf
MTÜ tegevustoetuse taotlus *.pdf
MTÜ projektipõhise toetuse taotlus *.pdf
Külaliikumise projekti rahastamise taotlus *.pdf