« Tagasi

Andmete päring

Põllumajandusameti (PMA) taimetervise ja aianduse osakonna üheks põhiülesandeks on korraldada ja planeerida ohtlike taimekahjustajate monitooringuid nii taimede tootmise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes kui ka metsades ning haljasaladel (aiad, pargid, puiesteed ja muud rohealad).

Järjest intensiivistuva kaubavahetuse tingimustes suurenevad ka ohtlike taimekahjustajate levikuvõimalused. Tagamaks suurte kahjude ärahoidmist on kindlasti väga oluline nende varajane avastamine ja tõrjemeetmete õigeaegne rakendamine. Monitooringute käigus on seetõttu oluline jälgida haljastusobjektidele istutatud taimi, mis on pärit Euroopa Liidu liikmesriikidest.

Eeltoodust tulenevalt palume Teie abi riskialade ülesleidmiseks. Ohtlike taimekahjustajate monitooringukohtade paremaks planeerimiseks soovime infot haljastuses kasutatud  lehtpuude ja rododendronite asukohtade osas, mis on istutatud viimase kolme aasta jooksul (eelkõige ostetud teistest liikmesriikidest). Võimaluse korral soovime ka infot, millised ettevõtted on haljastustöid teinud, et jagada nendele informatsiooni ohtlike taimekahjustajate kohta.

Palume saata info aadressile taimetervis@pma.agri.ee