« Tagasi

Meede 1.2 vooru avamise teade

Mittetulundusühing Partnerid (Tegevuspiirkond on Kunda linn, Haljala, Rakvere, Sõmeru, Vinni ja Viru-Nigula vald)
võtab vastu projektitaotlusi, tulenedes maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" ning tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015–2020 ja2017. a rakenduskavast:
 

Meede 1.2 – Kohaliku kultuuri arendamine
Esitamise periood 24.–28.04.2017
Hindamistähtaeg 25.07.2017

Taotlused esitatakse vana e-PRIA kaudu.

 

www.mtupartnerid.eu/taotlemise-tingimused/
Info telefonil 528 6307, 51 48 775
info@mtupartnerid.eu