« Tagasi

VALDADE SUNDLIITMIST EI TOIMU

Vabariigi Valitsus kinnitas täna viimased otsused, mis lõpetavad haldusreformi esimese etapi ehk haldusterritoriaalse reformi. Tänaste otsuste järgi jätkavad kohalike omavalitsuse üksustena Sõmeru vallaga ühinenud Rakvere vald ning Vihulaga ühinenud Haljala vald. Pikalt kõneaineks olnud nelja valla sundliitmist ei tule.

Loe haldusreformist lähemalt: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-tegi-haldusterritoriaalse-korralduse-reformi-viimased-sisulised-otsused