« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).
 
Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 06.09.2017 kella 10:30 -ni.
 
Keskkonnaministri 22.12.2016 käskkirja nr 1-2/16/1312, 09.02.2017 käskkirja nr 1-2/17/170, 08.03.2017 käskkirja nr 1-2/17/278, 27.04.2017 käskkirja nr 1-2/17/462, 17.05.2017 käskkirja nr 1-2/17/546, 17.05.2017 käskkirja nr 1-2/17/547, 18.05.2017 käskkirja nr 1-2/17/543, 08.06.2017 käskkirja nr 1-2/17/634 ja 24.07.2017 käskkirja nr 1-2/17/767 alusel müüakse järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad:
Lääne-Viru maakond Rakvere vald Taaravainu küla Tammemäe kinnisasi (66201:001:0808; 2,22 ha; (M)) alghind 28 860.-, tagatisraha 2 880.-.