« Tagasi

Vald toetas üle saja noore huvitegevust

Septembrist jõustunud huvihariduse ja huvitegevuse toetamise uue korra kohaselt tuli esitada õpilase seaduslikul esindajal hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele avaldus kuni  kahe  ala toetamiseks.

Vallavalitsusele laekus 68 avaldust, lisaks koolide ja klubide nimekirjad õpingute jatkajate kohta. Kokku saab toetust 103 noort 100% toetust ühe huviala  ja nendest 19 noort ka 50% ulatuses teise huviringi õppekuludest. Kõik taotlused rahuldati, kuid mitte kogumahus teise ala korral, sealhulgas ka õpingute jätkajatel. Oli ka noori, kes käisid väljaspool oma kooli kolmes huviringis. Kolmandat ala ei toetata valla eelarvelistest vahenditest.

Avalduste läbivaatamisel selgus, et paljudel vanematel oli raskusi õppekulude määratlemisel just muusikakooli ja spordikooli osas. Arvati, et lapsevanema osalus(õppe)tasu vastavalt 22 või 10 eurot ongi kogu summa õpingute eest. Tegelikult on lisaks sellele veel kohamaksumus, vastavalt õppekuude arvule ja koolile 223 eurot või 78 eurot.

Vallavalitsus asus juba sõlmima lepinguid koolide pidajatega või klubidega, et novembri alguses oleks kõikidel osapooltel selge toetuse suurus ja arvlemise kord.

Teadmiseks lapsevanematele, et sel õppeaastal ei võeta enam avaldusi vastu. Uusi avaldusi saab esitada alles järgmiseks õppeaastaks. Järgmisel aastal tuleb esitada avaldused juba kõigil, nii uutel  kui ka varem õpinguid alustanutel.