« Tagasi

Vallateede talihooldest alanud 2017/2018.a talvel

Vallavalitsus on sõlminud saabuval talvel lumetõrjetöödeks lepingud järgmiste firmadega: OÜ Männiku Agrofarm, OÜ Lepna Ehitus , OÜ Vilpo, OÜ Roodevälja Uustalu ning AS Virumaa Teed. Vallateede lumetõrjetööde mahtu iseloomustab järgmine tabel:

Lumetõrjepiirkonnad

Piirkonnas avalike teede lumetõrje pikkus  km

Piirkonnaserateede pikkus  km

Piirkonnas max. võimalik lumetõrjega teede pikkus  km

Parklad

tk/m2

kokku

1. piirkond: Veltsi-Kloodi-Paatna –Päide- Tõrremäe-Kullaaru-Karivärava külad

32,85

8,8

41,65

Kooli

parkla

2. piirkond: Tobia-Taaravainu-Tõrma-Lepna-Kõrgemäe külad

28,11

7,93

36,04

1tk/950

3. piirkond: Karitsa-Eesküla-Järni- Mädapea külad

28,97

12,56

41,53

 

4. piirkond: Lasila- Karunga-Järni külad

13,87

8,0

21,87

2tk/710

5. piirkond: Arkna  küla

5,2

1,4

6,6

 

                        KOKKU                       109 km              38,7           147,7km

 

OÜ Männiku Agrofarm  ( 1. piirkond) hoiab lahti Veltsi, Kloodi, Paatna, Karivärava, Kullaaru, Päide ja Tõrremäe külade teed (välja arvatud Tapa maantee ja raudtee vahelise elamurajooni kolm teed- Hansurahva, Lehispuu ja Sireli).

OÜ Lepna Ehitus ( 2. ja 3. piirkond) teeb lumetõrjet Tobia, Taaravainu, Tõrma ja Kõrgemäe külades ja Lepna alevikus ning Karitsa, Levala (Väike-Maarja teest ida poole jääv piirkond), Eesküla ja Mädapea teedel ning Järni külas Tabani- Järni- Vasivere-Mädapea teel.

.OÜ Vilpo ( 4. piirkond) teeb lumetõrjet Levala külas (Väike-Maarja maanteest lääne poole jääv piirkond, Täru tee), Karunga ja Lasila külas ning Järni külas Järnilt Kadrina maanteele viival teel ja Ubari teel.

OÜ Roodevälja Uustalu  (5. piirkond) hoiab lahti Arkna piirkonna teed.

AS Virumaa Teed teeb lumetõrjet Tõrremäe külas Tapa maantee ja raudtee vahelise elamurajooni kolmel siseteel (Hansurahva, Lehispuu ja Sireli) ja alljärgnevalt loetletud kergliiklusteedel: Papiaru tänav,  Tõrremäe–Põhjakeskus, Mädapea ring –Lepna  ning  Bauhofi ring-Tõrma  ring.

Ülalnimetatud firmade lumetõrjetööde infotelefonid  on järgmised:

OÜ Männiku Agrofarm         59033331

OÜ Lepna Ehitus                   5082693, 5530647

OÜ Vilpo                                 5164647

OÜ Roodevälja Uustalu        5274826

AS Virumaa Teed                  1510

 

Töövõtjad juhinduvad lumetõrjetööde korraldamisel Rakvere vallas kehtestatud  talihoolduse nõuetest.

Kokkuvõtlikult vallateede talihoolde nõuetest: tavalise talveilma korral peab sõidetavus olema tagatud kõikidel nädalapäevadel ööpäevaringselt, raskete ilmaolude ( tugev lumesadu koos tugeva tuulega või tugev tuisk) korral peavad Töövõtjad tagama sõidetavuse kella 07.00-22.00-ni, kusjuures erandjuhtudel on sel ajaperioodil lubatud ka ajutine vallateede kinniolek. Raskete ilmaolude korral on Töövõtjate põhiülesanne tagada sõidetavus hommikul tööle ja kooli mineku ajaks ning pärastlõunal kojumineku ajaks. Kuna raskete ilmaolude korral pärast kella 22.00 õhtul kuni  kella 07.00 hommikul  ei pruugi  sõidetavus olla tagatud, ei tohiks elanikud kella 22.00-07.00-ni ilma tõsise vajaduseta sõitma minna, kinnijäämise korral toimub sõiduki abistamine sel ajaperioodil Töövõtja ja sõidukiomaniku vahelise kokkuleppe alusel sõidukiomaniku kulul.

Elanikud, kelle tööpäev algab erandlikult vara või lõpeb hilja, peavad piirkonda teenindava Töövõtjaga kokku leppima lahenduse leidmiseks.

Lumetõrje korterelamute esistel teedel, talude, eramajade sissesõiduteedel ja õuedes toimub tellimise alusel.

Eratee lumetõrjet saab tellida piirkonnas lumetõrjet tegeva firma esindajalt (telefoninumbrid toodud eespool) või, kui ei õnnestu firma esindajaga kontakti saada, siis vallavalitsuse kaudu. Lumetõrje firma otsustab lähtudes ilmaoludest, millal ta tellimuse täidab, sest esmatähtis on üldkasutatavate vallateede sõidetavus. Eratee omanik, kelle eratee pole sirglõik (on käänuline põldudevaheline tee), on kohustatud tugevate keppidega ära tähistama oma teelõigu ääred, vastasel korral võib traktorist selle lahtilükkamisest keelduda. Samuti tuleb tähistada tee serva istutatud väikesed puud ja põõsad ning madalad aiad, sest sügava lume korral pole neid näha. Märgistamata madalate puude/põõsaste rikkumisel lumetõrje käigus kannab kulud eratee omanik. Selliste olukordade vältimiseks ongi kehtestatud märgistamise nõue. Eratee omanik peab eratee servadest kõrvaldama võsa ja piirama laiaks kasvanud teeäärsed hekid, mis võivad rikkuda traktorit (kahju maksab kinni eratee omanik) ja takistavad lumetõrjet.

Üldjuhul peab eratee omanik oma lumelükkamise soovi juba sügisel enne lumetõrjetööde algust  edastama piirkonda teenindava firma esindajale (kelle telefoninumbrid on eespool ära toodud). Juhul kui eratee omanik ei saa kontakti lumetõrje firmaga, peab ta oma soovist informeerima vallavalitsust.

Suurte tuiskude korral on pikkade erateede lõpus elavad autoga tööl käivad inimesed seatud raskesse olukorda: selleks ajaks, kui traktor erateed puhastama jõuab, on tööpäev juba poole peal. Taolisel juhul aitaks võimaluse korral tuisuse ilmaga auto jätmine naabrite juurde, kes elavad valla- või riigitee ääres.

Korterelamute esiste teede lumetõrje on tellimise alusel. Korterelamu esindaja, kes tellib lumelükkamise oma piirkonna lumetõrje firma esindajalt, peab tagama, et elamu eest on kõik autod eemaldatud, lumetraktor ei saa teha tööd autode vahel manööverdades.

Nüüd veel mõni sõna lumevallidest, mis jäävad lumetõrjetraktorist erateede ristmikele ja elamute sissesõiduteedele ning mis iga talv põhjustavad tülisid. Käesoleva talve lumetõrje lepingutesse on sisse kirjutatud, et tavaliste ilmaolude korral peab traktorist lumevalli ära lükkama, kui selle kõrgus ületab 30 cm, raskete ilmaolude kehtimise ajal ei ole lumevalli koristamine kohustuslik. Keskmiselt tuleb ühel traktoril hoida puhtana 30 km teid. Kui lumetõrjetraktor hakkaks tuisu ajal iga elamu sissesõidutee otsa puhastamiseks manööverdama, võtaks see kokkuvõttes niipalju aega, et ta ei suudaks tagada vallatee sõidetavust.

Lumetõrjega seotud probleemide korral helistage käesoleva aasta  31. detsembrini telefonidele 3278266 või 5228375 , uue aasta 1. jaanuarist  alates aga Sõmerule uude Rakvere vallavalitsusse. Täpsem info lumetõrjega tegeleva vallaametniku kohta pannakse uue Rakvere valla veebilehele.