Rakvere Vallavalitsus (Vallikraavi 8 Rakvere) töötab jõulude ja aastavahetuse eel  22. ja 29. detsembril kell 7.30 - 12.00 ilma lõunata. 27..28. detsembril oleme avatud tavapäraselt...

VALLAVALITSUS TÖÖTAB PÜHADE EEL LÜHENDATUD TÖÖAJAGA

Rakvere Vallavalitsus (Vallikraavi 8 Rakvere) töötab jõulude ja aastavahetuse eel  22. ja 29. detsembril kell 7.30 - 12.00 ilma lõunata. 27..28. detsembril oleme avatud tavapäraselt...

Ilmus novembrikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Ilmus novembrikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Ilmus novembrikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Rakvere Vallavalitsus võtab alates 1. jaanuarist 2018 teenistusse  majandusspetsialisti . ​Ametikoha eesmärk on  Rakvere valla  elamu– ja  kommunaalmajanduse korrashoiu...

RAKVERE VALLAVALITSUS VÕTAB TEENISTUSSE MAJANDUSSPETSIALISTI

Rakvere Vallavalitsus võtab alates 1. jaanuarist 2018 teenistusse  majandusspetsialisti . ​Ametikoha eesmärk on  Rakvere valla  elamu– ja  kommunaalmajanduse korrashoiu...

Rakvere vallavolikogu kinnitas eilsel istungil 6-liikmelise Rakvere vallavalitsuse koosseisus Maido Nõlvak, Viktor Häninen, Aivar Aruja, Janek Seidelberg, Reimo Moor ja Nele Rogenbaum. ...

VALLAVANEM JA UUED VALLAVALITSUSE LIIKMED ASUSID AMETISSE

Rakvere vallavolikogu kinnitas eilsel istungil 6-liikmelise Rakvere vallavalitsuse koosseisus Maido Nõlvak, Viktor Häninen, Aivar Aruja, Janek Seidelberg, Reimo Moor ja Nele Rogenbaum. ...

Seoses Maido Nõlvaku valimisega Rakvere vallavanemaks ning Aivar Aruja ja Janek Seidelbergi nimetamisega Rakvere vallavalitsuse liikmeteks peatusid nende volitused vallavolikogu liikmetena. ...

VALLAVOLIKOGU KOOSEISUS TOIMUS MUUDATUS

Seoses Maido Nõlvaku valimisega Rakvere vallavanemaks ning Aivar Aruja ja Janek Seidelbergi nimetamisega Rakvere vallavalitsuse liikmeteks peatusid nende volitused vallavolikogu liikmetena. ...

Rakvere vallavolikogu istung toimub 6. detsembril algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis (Kooli 2 Sõmerul). Päevakord: 1. Valitsemiseks mittevajaliku vallavara...

VOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 6. DETSEMBRIL KELL 16.00

Rakvere vallavolikogu istung toimub 6. detsembril algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis (Kooli 2 Sõmerul). Päevakord: 1. Valitsemiseks mittevajaliku vallavara...

Vallavalitsus on sõlminud saabuval talvel lumetõrjetöödeks lepingud järgmiste firmadega: OÜ Männiku Agrofarm, OÜ Lepna Ehitus , OÜ Vilpo, OÜ Roodevälja Uustalu ning AS Virumaa Teed. Vallateede...

Vallateede talihooldest alanud 2017/2018.a talvel

Vallavalitsus on sõlminud saabuval talvel lumetõrjetöödeks lepingud järgmiste firmadega: OÜ Männiku Agrofarm, OÜ Lepna Ehitus , OÜ Vilpo, OÜ Roodevälja Uustalu ning AS Virumaa Teed. Vallateede...

Ilmus oktoobrikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Ilmus oktoobrikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Ilmus oktoobrikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 15. novembril 2017. aastal kell  16.00  Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: ...

VOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 15. NOVEMBRIL KELL 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 15. novembril 2017. aastal kell  16.00  Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik. PÄEVAKORD: ...

Tähelepanu! 25.11.2017.   toimub  Rakvere vallas eraisikutelt ohtlike jäätmete kogumine (oktoobrikuus ära jäänud kogumisringi asemel). Auto...

Ohtlike jäätmete kogumisring

Tähelepanu! 25.11.2017.   toimub  Rakvere vallas eraisikutelt ohtlike jäätmete kogumine (oktoobrikuus ära jäänud kogumisringi asemel). Auto...

Septembrist jõustunud huvihariduse ja huvitegevuse toetamise uue korra kohaselt tuli esitada õpilase seaduslikul esindajal hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele avaldus kuni  kahe ...

Vald toetas üle saja noore huvitegevust

Septembrist jõustunud huvihariduse ja huvitegevuse toetamise uue korra kohaselt tuli esitada õpilase seaduslikul esindajal hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele avaldus kuni  kahe ...

Istung toimub 1. novembril Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik, algusega kell 16.00. PÄEVAKORD: Rakvere valla vallavanema valimine -...

VOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 1. NOVEMBRIL KELL 16.00

Istung toimub 1. novembril Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik, algusega kell 16.00. PÄEVAKORD: Rakvere valla vallavanema valimine -...

Esimesel Rakvere vallavolikogu uue koosseisu istungil kinnitati ühehäälselt volikogu esimeheks senine vallavanem Peep Vassiljev ja aseesimeheks Ain Altermann. Volikogu liikme volitused palus...

VALLAVOLIKOGU ASUB JUHTIMA PEEP VASSILJEV

Esimesel Rakvere vallavolikogu uue koosseisu istungil kinnitati ühehäälselt volikogu esimeheks senine vallavanem Peep Vassiljev ja aseesimeheks Ain Altermann. Volikogu liikme volitused palus...

Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisega seotud toimingud on jõudnud sinnamaale, kus uus omavalitsusüksus nimega Rakvere vald astub oma õigustesse. Uue valla sünnipäevaks loetakse...

UUE RAKVERE VALLA SÜNNIPÄEV ON 21. OKTOOBRIL

Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisega seotud toimingud on jõudnud sinnamaale, kus uus omavalitsusüksus nimega Rakvere vald astub oma õigustesse. Uue valla sünnipäevaks loetakse...

Rakvere vallavolikogu istung toimub 25. oktoobril algusega kell 17.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis. Päevakord: 1. Volikogu esimehe valimine 2. Volikogu aseesimehe valimine ...

VALLAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB 25. OKTOOBRIL KELL 17

Rakvere vallavolikogu istung toimub 25. oktoobril algusega kell 17.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis. Päevakord: 1. Volikogu esimehe valimine 2. Volikogu aseesimehe valimine ...

Rakvere valla volikogu valimised on lõppenud. Mandaadid jaotusid nimekirjade vahel järgmiselt: Valmisliit Üheskoos                     ...

Valimistulemus on selgunud

Rakvere valla volikogu valimised on lõppenud. Mandaadid jaotusid nimekirjade vahel järgmiselt: Valmisliit Üheskoos                     ...

Ilmus septembrikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Ilmus septembrikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Ilmus septembrikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Valla valimiskomisjon loosis liisuheitmise tulemusena erakondade nimekirjade järjestuse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning kinnitas kandidaatide koondnimekirja, kuhu kuulub Sõmeru ja...

RAKVERE VALLA VOLIKOGUSSE KANDIDEERIB 95 INIMEST

Valla valimiskomisjon loosis liisuheitmise tulemusena erakondade nimekirjade järjestuse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning kinnitas kandidaatide koondnimekirja, kuhu kuulub Sõmeru ja...

Ilmus augustikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Ilmus augustikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Ilmus augustikuu "Rakvere Valla Sõnumid"

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...