Hajaasustuse programmi 2017.a taotlusvoorus toetust saanud majapidamised

13.06.17

 

 

 

 

 

Toetuse saaja

  Projekti nimi

Toetus

Omaosalus

Projekti maksumus

 

 

    €

Annely Kubri

Taaravainu k Kadaka kü kanalisatsiooni rekonstrueerimine

4 101

2 051,40

6 152,40

Heidi Talpsepp

Päide k Niidu vkt 195 kü veevärgi ehitus

2 273

1 137

3 410

Andželika Lillemägi

Päide k Niidu vkt 165 veepuhastusseadme paigaldus

1 032

515

1 548

Kaia Laur

Lepna alevik Suurekaevu kü juurdepääsutee rekonstrueerimine

1 512

756

2 268

Tarvo Susi

Päide k Põllu vkt 17 kü kanalisatsiooni rekonstrueerimine

2 024

1 012

3 036

Marge Soboleva

Päide k Põllu vkt 19 kü kanalisatsiooni rekonstrueerimine

2 024

1 012

3 036

Marko Ivainen

Päide k Põllu vkt 25  veepuhastusseadme paigaldus

943

472

1 415

Valeri Tšebotarjov

Taaravainu k Suru kü kanalisatsiooni ehitus

3 570

2 382

5 952

 

 

Toimetaja: MARGIT MITT
24.04.17

Rakvere Vallavalitsuse 13.04.2017 korraldusega nr 2-3/106-1 "Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni liikmete kinnitamine ja valdkondlike prioriteetide seadmine " kinnitati hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon koosseisus:

Esimees          Aivar Aruja

Liikmed          Toomas Rajamäe

                   Rein Tammik

                   Gunnar Pentsop

                   Lauri Sard

Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamisel rahuldada esmajärjekorras veevarustuse ja kanalisatsiooni  valdkondadega seotud projektid.

 

Ühelt kinnistult mitme erineva valdkonna taotluse esitamise korral rahuldatakse võimaluse korral ühe valdkonna taotlus.

Toimetaja: MARGIT MITT

2017 aasta hajaasustuse programm Lääne-Virumaal läheb käima!

4.04.17

Lääne-Viru maavanem kuulutas Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru avatuks alates 30. märtsist 2017

2017 aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt 28.märtsil 2017 allkirjastatud käskkiri nr 052, millega kehtestati hajaasustuse programmi 2017 aasta programmdokument.

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

·         veesüsteemid

·         kanalisatsioonisüsteemid

·         juurdepääsuteed

·         autonoomsed elektrisüsteemid

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33%.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 30. mai 2017. a.

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi ,  tel 325 8010, 505 6177, e-post mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee.

Hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru infopäev toimub 26. aprillil 2017. a.algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse, F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere,  I korruse õppeklassis (ruum nr 3) .

Toimetaja: MARGIT MITT

Hajaasustuse programmi 2016.a taotlusvoorus toetust saanud majapidamised

13.06.17
Toetuse saaja   toetuse abil tehtavad tegevused toetus oma- Projekti Projekti lõpp-
        € osalus maksumus kuupäev
Imre Padonik Taaravainu k Pihlaka mü veevärgi ehitus 1 538 770,22 2 308,22 30.09.2017
Andželika Lillemägi Päide k Niidu vkt 165 veevärgi ehitus 2 954 1 477,62 4 431,62 30.09.2017
Marko Ivainen Päide k Põllu vkt 25  veevärgi ehitus 2 954 1 477,62 4 431,62 30.09.2017
Hilja Grube Karunga k Kikerpuu mü veevärgi ehitus 2 587 1 294,62 3 881,62 30.09.2017
Denis Ivašin Päide k Maasikaru mü veevärgi ehitus 2 237 1 119,62 3 356,62 30.09.2017
Valdur Nagel Kloodi k Nageli mü veevärgi ehitus 3 292 1 646 4 938 30.09.2017
 

 

Toimetaja: MARGIT MITT
13.06.17

Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal

Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist. Käesoleval aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga.

„Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele korralikud elutingimused, et elu areneks ka kõige kaugemates Eestimaa nurkades," ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Möödunud aastatel on pered aktiivselt programmist osa võtnud. Elutingimusi on parandatud juba rohkem kui 6000 majapidamises," lisas minister.

Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.

Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru avatuks alates 28. märtsist 2016. a.

 

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2016.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

·         veesüsteemid

·         kanalisatsioonisüsteemid

·         juurdepääsuteed

·         autonoomsed elektrisüsteemid

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

 

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui ka aastatel 2010-2012 hajaasustuse elektriprogrammist ja veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 31. mai 2016. a.

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.

Kohalike omavalitsuste programmi menetlejate kontaktid on üleval Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel hajaasustuse programmi all.

Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Mari Knjazev, tel 325 8013, e-post mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee.

Hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru infopäev toimub 28. aprillil 2016. a.algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse suures saalis (II korrus).

Rakvere Vallavalitsus seadis 07.04.2016 korraldusega nr 74 hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda :

1.       Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamisel rahuldada esmajärjekorras veevarustuse ehitamisega seotud projektid sõltumata kuni 18-aastaste (k.a.) laste arvust leibkonnas.

2.       Teises järjekorras rahuldada kanalisatsiooni ehitamisega seotud projektid  arvestades kuni 18-aastaste  (k.a.) laste arvu leibkonnas.

3.       Kolmandas järjekorras rahuldatakse ülejäänud taotlused.

4.       Ühelt kinnistult mitme erineva valdkonna taotluse esitamise korral rahuldatakse võimaluse korral ühe valdkonna taotlus.

 

Taotlusvorm

Rakvere Vallavalitsuse 19.05.2016 korraldusega nr 2-3/115-1 "Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine" moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon koosseisus:

Esimees          Aivar Aruja

Liikmed          Toomas Rajamäe

                       Rein Tammik

                       Aino Riiberg

                       Lauri Sard

 

Toimetaja: MARGIT MITT
13.01.16

 Eraldatud toetused 2015.aastal

 

Toetuse saaja Toetuse suurus Toetuse omafinatseering
Maanus Ojaäär 1 900 951.62
Valeri Tšebotarjov 2 400 1 200
Meinhard Mutanen 1 981 991.58
Malle Remek 2 520 1 260
Margus Jahi 917 459.87
Marje Leht 3 280 1 640.84
Imre Padonik 2 820 1 410
Stiina-Eva Seerman 3 064 1 532.84

 

Toimetaja: MARGIT MITT