RAKVERE VALLA VOLIKOGUSSE KANDIDEERIB 95 INIMEST

8.09.17

Valla valimiskomisjon loosis liisuheitmise tulemusena erakondade nimekirjade järjestuse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning kinnitas kandidaatide koondnimekirja, kuhu kuulub Sõmeru ja Rakvere vallast kokku 95 inimest.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 101 AIN ALTERMANN
nr 102 RITA UUETALU
nr 103 PEETER KALDA
nr 104 MIRELL SALL
nr 105 MARKO TIINAS
nr 106 AASALEA RASMANN
nr 107 VEIKO VILU
nr 108 KAIRE PÄRG
nr 109 EIDO RAZDOVALOV
nr 110 IVAR DREIFELDT
nr 111 MEELIS SALL
nr 112 RAIMO SEMJONOV
nr 113 RAIN VEISSBACH
nr 114 VLADISLAV GORODILOV
nr 115 ERIK LEMBERG
nr 116 MARDO PETROV
nr 117 MARKO VAHESALU
nr 118 JANIS ÜKSIK
nr 119 GERT MALININ
nr 120 REIMO MOOR
 
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 121 HELLE LEMBERG
nr 122 ARNO PIKHOF
nr 123 JAN PIKHOF
 
Eesti Keskerakond
nr 124 AVO AAVIK
nr 125 MILVI IDAVAIN
nr 126 UUDO KRUUSIMÄGI
nr 127 JOHANNES KIRSCH
nr 128 VALDU SAEGA
nr 129 LAURI SAAPAR
nr 130 RIINA TREIER
nr 131 JEVGENI TŠITŠKOV
nr 132 JAANUS VORSS
nr 133 TÕNIS REINULA
nr 134 AIVO ALESTE
nr 135 ALEKSANDER BILD
nr 136 MILVI HALLIK
nr 137 JÜRI KRUUS
nr 138 ENNO KLAUKS
nr 139 ALDUR-EDUARD PÜSSIM
nr 140 AIVAR PIISPEA
nr 141 RIINA PIKKOJA
nr 142 MADIS TEPPO
nr 143 EINO VIIKOJA
nr 144 JAANUS VAHEMETS
nr 145 JORGEN KALVET
nr 146 RIHO KALLA
nr 147 KRISTJAN KARU
nr 148 KALEV PARKER
 
Valimisliit Üheskoos
nr 149 AIVAR ARUJA
nr 150 PEEP VASSILJEV
nr 151 MAIDO NÕLVAK
nr 152 TOOMAS RAJAMÄE
nr 153 ANDO HOLM
nr 154 VIKTOR HÄNINEN
nr 155 RIHO ISKÜL
nr 156 EVE KANGUR
nr 157 HANNES KONIST
nr 158 MOONIKA KÕRRE
nr 159 KERLI KÄNGSEPP
nr 160 MARGIT LICHTFELDT
nr 161 ANNELI MARTINSON
nr 162 HARRY METSARU
nr 163 TOIVO MURAKAS
nr 164 MOONIKA MÄND
nr 165 ALLAR NEEME
nr 166 AIVAR NIINEMÄGI
nr 167 OXANA NIKITINA
nr 168 ANTS ORUMÄGI
nr 169 GUNNAR PENTSOP
nr 170 TARVO PLOTNIK
nr 171 ANDRES PÕLDVER
nr 172 DIANA PÄHKEL
nr 173 SIRJE REBANE
nr 174 TOIVO REINSOO
nr 175 RAIVO RIDALA
nr 176 SIIRI SAARMETS
nr 177 JANEK SEIDELBERG
nr 178 ALEKSANDER ŠIROGOROV
nr 179 ÕNNE TAMM
nr 180 RAIDO TAMMIK
nr 181 REIN TAMMIK
nr 182 KAIE TEIVA
nr 183 VELLO TIITUS
 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 184 BORISS BALÕTŠEV
nr 185 ANTI ALAVERE
nr 186 KERSTI SUUN-DEKET
nr 187 MAREK OTSMAA
nr 188 KRISTI PARM
nr 189 PRIIT KRUUSIMÄGI
nr 190 ANDRE PUNANE
nr 191 SIIM RIKOLAS
nr 192 MEELIS KEPP
nr 193 RAIVO KOOL
nr 194 SIRLE LEPIK
nr 195 LEHO MELTSA
Toimetaja: MARGIT MITT

Valimistega seotud õigusaktid

21.07.17

Haldusreformi seaduse  7 lõike 5 kohaselt on asjaomased omavalitsusorganid on kohustatud valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks.

Rakvere Vallavolikogu võttis 10.05.2017 istungil vastu kaks otsust:

1. Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla valimisringkonna moodustamine, mandaatide jaotamine ja volikogu koosseisu liikmete arvu määramine 

2. Valimiskomisjoni moodustamine

Kokkuleppel Sõmeru Vallavolikoguga moodustati Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla volikogu valimiseks üks valimisringkond nr l, mis hõlmab Sõmeru valla ja Rakvere valla haldusterritooriumit.

Valimisringkonnas nr 1 määrati mandaatide arvuks 19.

Kokkuleppel Sõmeru Vallavolikoguga määrati Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla volikogu koosseisu liikmete arvuks (19) üheksateist liiget.

 

Rakvere Vallavalitsus võttis 15.06.2017 vastu määruse nr 5 "Valimisjaoskondade moodustamine"

 

Lääne-Viru maavanema 19.07.2017 korraldusega nr 1-1/17-445 "Rakvere valla valimiskomisjoni asukoht" määrati Sõmeru ja Rakvere valla ühinemisel moodustuva Rakvere valla valimiskomisjoni asukohaks Kooli 2, Sõmeru alevik 44201, Lääne-Virumaa.

Toimetaja: MARGIT MITT

Rahvas hääletas nelja valla ühinemise vastu

15.06.17

Rakvere vallas osales rahvahääletusel 285 elanikku (16,2% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 11 ja vastu 274 isikut.

Sõmeru vallas osales rahvahääletusel 610 elanikku (21,1 % hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 7 ja vastu 603 isikut.

Haljala vallas osales rahvahääletusel 188 elanikku (9,25% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 33 ja vastu 155 isikut.

Vihula vallas osales hääletusel 589 elanikku (33,95% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 49 ja vastu 540 isikut.

Küsitluslehele oli kantud küsimus „Kas olete nõus Rakvere valla ja Sõmeru valla ühendamisega Haljala valla ja Vihula vallaga?". Vastusevariandid "JAH" ja "EI".

Toimetaja: MARGIT MITT

Vabariigi Valitsuse ettepanek

6.03.17

Rahandusministeerium saatis 15.02.2017 kirjaga nr 1.1-10/01472 Haljala Vallavolikogule, Rakvere Vallavolikogule, Sõmeru Vallavolikogule ja Vihula Vallavolikogule arvamuse avaldamiseks haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku.

Vabariigi Valitsuse ettepanek

Seletuskiri

Kaart

 

 

Toimetaja: MARGIT MITT

Elanike arvamuse väljaselgitamine

22.11.16

Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused on järgmised:

Rakvere vald

Elektroonilisi hääli 33 – 31 poolt ja 2 vastu.

Küsitluspunktis antud hääli 26 – 21 poolt ja 5 vastu.

Kokku 59 häält – 52 (88 %) poolt ja 7 (12 %)  vastu.

Nimekirja kantud hääletajaid 1747, osalusprotsent 3,37%.

 

Toimetaja: MARGIT MITT

Ühinemise ajakava

18.10.16

Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemise edasine ajakava:

  • Hiljemalt 28.10.2016 avaldada ajalehes rahvaküsitluse kuulutus
  • 01.11.2016 seisuga hääletajate nimekiri
  • Rahva arvamuse välja selgitamine 18. november ja 20. november
  • Võimalusel elektrooniline hääletamine 14.11.2016 kuni 17.11.2016
  • 30.11.2016 volikogu otsusega rahva arvamuse tulemuste kinnitamine
  • 14.12.2016 volikogu otsusega ühinemislepingu ja lisade kinnitamine
Toimetaja: MARGIT MITT
16.12.16

Rakvere vallavolikogu vaatas 28. septembri 2016 istungil läbi ja otsustas avalikustada Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemislepingu projekti. Leping on kõigile tutvumiseks avaldatud siin veebilehel, oktoobrikuu vallalehes Rakvere Valla Sõnumid, samuti Rakvere Vallavalitsuses ja Lepna Raamatukogus.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele palume esitada kirjalikult vallavalitsuse aadressil (Vallikraavi 8 Rakvere 44306 või vallavalitsus@rakverevald.ee).   

Ühinemislepingu projekt
Lepingu seletuskiri
Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021
Sõmeru valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne
Rakvere valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne
Ühinenud valla kaart

Toimetaja: MARGIT MITT

OKTOOBRIS ALUSTAVAD KÜLAKOOSOLEKUD ARUTELUSID VALDADE ÜHINEMISE TEEMAL

29.09.16

Kõik on oodatud Sõmeru ja Rakvere valla ühinemiskoosolekutele, kus vallajuhid annavad ülevaate tuleviku vallast ning vastavad küsimustele:

12. oktoobril kell 18.00 Sõmeru keskusehoones (oodatud on Sõmeru, Näpi, Ussimäe elanikud)

13. oktoobril kell 18.00 Lasila põhikoolis

19. oktoobril kell 18.00 Ubja külakeskuses

20. oktoobril kell 18.00 Veltsi lasteaed-algkoolis

26. oktoobril kell 18.00 Uhtna lasteaias

27. oktoobril kell 18.00 Arkna päevakeskuses

2. novembril kell 18.00 Vaeküla külakeskuses

3. novembril kell 18.00 Lepna lastetoas

8. novembril kell 18.00 Rakvere vallamajas

9. novembril kell 18.00 Roodevälja noortekeskuses

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Sõmeru ja Rakvere vald arutasid koos ühinemislepingu eelnõud

1.07.16

27.juunil tutvusid Sõmeru ja Rakvere vallavolikogu liikmed vastastikku teise valla sotsiaalobjektidega ning hiljem kogunesid ühisele istungile, et arutada valdade ühinemislepingu eelnõud, mis läheb aruteluks rahvakoosolekutel ja volikogudes alates septembrist. Istungil tehti ettepanek nimetada ühendvald Rakvere vallaks, mille sümboolikaks saab praeguse Sõmeru valla vapp ja Rakvere valla lipp. Vallamaja jääks Sõmeru alevikku, kuid ametnike vastuvõtte korraldatakse Lepna, Lasila ja Veltsi teeninduspunktides. Kinnitati juba varem arutlusel olnud haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste jätkamist senisel kujul. Vallavalitsuse struktuuri ja koosseisu ning muid finantsidega seonduvaid teemasid täpsustatakse augustis-septembris.

Kõigil huvilistel on võimalik alates septembrist tutvuda ühinemislepingu projektiga ja esitada ettepanekuid, arvamusi, kommentaare ja vastuväiteid ühinemislepingu projekti kohta.

Samuti on kõigil soovijatel võimalik osaleda ühinemise teemalistel arutelukohtumistel, mis toimuvad nimetatud omavalitsusüksuste eri paigus ja nendel esinevad kõigi ühinevate omavalitsuste juhid.
Toimetaja: MARGIT MITT

Ühinemisläbirääkimised jätkuvad

3.05.16

Sõmeru ja Rakvere valla volikogu ajutised komisjonid ühinemisläbirääkimiste läbiviimiseks kohtusid neljandat korda, 03. märtsil Sõmeru vallamajas. Kohtumisel viibisid konsultandid Mikk Lõhmus ja Kadri Tillemann.

Arutati teemakomisjonide ettepanekuid hariduse, kultuuri, noorsootöö, sotsiaalhoolekande  ja tervishoiu valdkonnas.

Saavutati kokkulepped ja otsustati lõpetada läbirääkimised noorsootöö ja kultuuri valdkonnas ning tervishoiu valdkonnas. Hariduse ja sotsiaalhoolekande valdkondades saavutati põhimõttelised kokkulepped. Lõplikult valdkondade arutelude lõpetamiseks suunati osad alateemad tagasi teemakomisjonidesse. 

Läbirääkimised jätkuvad järgmiste valdkondadega :

·         elamu- ja kommunaalmajandus;

·         valla teed ja tänavad;

·         keskkonnakaitse ja haljastus;

·         IT-alased tegevused.

Teemakomisjonid peavad esitama oma ettepanekud 25. märtsiks juhtkomisjonile, kes arutab neid juba oma järgmisel koosolekul.

Teemakomisjonidesse kuuluvad kummastki vallast kaks  liiget – valla  vastava valdkonna ametnik ja vallavolikogu komisjoni esimees.

Järgmine koosolek toimub 07. aprillil 2016 Rakveres. Päevakorras on eilsel kohtumisel õhku jäänud alateemade ja teemakomisjonide ettepanekute arutelud ning uute teemade kohta lähteülesande esitamine teemakomisjonidele.

 

Info: 

Sõmeru vallavolikogu esimees Maido Nõlvak, e-post: maido.nolvak@rescue.ee, tel 5275488

Rakvere vallavolikogu esimees Toomas Rajamäe, e-post: toomas.rajamae@elektrilevi.ee, tel 5037003

 

Toimetaja: MARGIT MITT

Läbirääkimised jätkuvad

15.04.16

Sõmeru ja Rakvere valla volikogu ajutised komisjonid ühinemisläbirääkimiste läbiviimiseks kohtusid kolmandat korda, 21.jaanuaril Rakvere vallamajas.

Toimus arutelu komisjoni tegevuste osas 2016.a. kevadel. Mõlemad pooled olid ettevalmistanud oma ettepanekud lähteülesandeks hariduse, kultuuri, noorsootöö, sotsiaalhoolekande  ja tervishoiu valdkonnas. Lähteülesanded koosnevad vastava valdkonna olukorra,  asutuste ja tegevuste analüüsist ning valdkonna senise korralduse jätkamise või ümberkorraldamise kohta. Teemakomisjonid peavad esitama oma ettepanekud  15.veebruariks juhtkomisjonile, kes arutab neid juba oma järgmisel koosolekul. Enne seda arutavad mõlemad vallad oma ettepanekuid ühendvalla vastava valdkonna koordineerimiseks ja arendamiseks.

 

Teemakomisjonidesse kuuluvad kummastki vallast kaks  liiget – valla  vastava valdkonna ametnik ja vallavolikogu komisjoni esimees.

 Kaaluti ühinemise konsultandi kasutamise vajadust, kuid leiti, et piisab  nõustajast komisjoni ettevalmistatud dokumentide läbivaatamisel ja hindamisel. Ettevalmistustöödega saavad mõlemad osapooled ise hakkama.

Ülejäänud teemade (elamu- ja kommunaalmajandus, majandus, keskkonnakaitse ja haljastus, valla teed ja tänavad, IT-alane tegevus) lähteülesande koostamise ettepanekud tuleb mõlemal vallal esitada järgmisel koosolekul.

Järgmine koosolek toimub 3.märtsil 2016 Sõmerul. Päevakorras on teemakomisjonide ettepanekute arutelu ning uute teemade kohta lähteülesande esitamine komisjonidele.

Info: 

Sõmeru vallavolikogu esimees Maido Nõlvak, e-post: maido.nolvak@rescue.ee, tel 5275488

Rakvere vallavolikogu esimees Toomas Rajamäe, e-post: toomas.rajamae@elektrilevi.ee, tel 5037003

 

Toimetaja: MARGIT MITT

Kontaktid

Statistika

Rahvaarv: 2108
Pindala: 127,7 km²
Suurim asula: Lepna alevik (399)
Koole: 2
Külasid: 19

Sündmused