Hanked

HANKEPLAAN 2017

Hanke nimetus

Hankelepingu eeldatav sõlmimise aeg (kuu)

Hankelepingu kestus (kuud)

Eeldatav maksumus

Hankemenetluse liik

Sõiduauto liisimine

aprill

60 kuud

2017.a.

eelarve

Lihthange

Veltsi LAK ventilatsiooni ehitus

Mai

3 kuud

2017.a.

eelarve

Lihthange

Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitus

Mai

5 kuud

2017.a.

eelarve

Avatud hankemenetlus

Lepna multifunktsionaalse hoone projekteerimine

Mai

6 kuud

2017.a.

eelarve

Avatud hankemenetlus

Investeerimislaenu võtmine

mai

42 kuud

-

Lihthange

Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankemenetlus "Lapse hoiu- ja alushariduse teenuse osutamine Rakvere vallas"

Tehniline kirjeldus

Lasila küla Vahtra puiestee vee– ja  kanalisatsioonitorustike rajamine 

Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee projekteerimine

Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Rakvere vallas

Lumetõrjetööd Rakvere vallas 2016/2017 talvel

Investeerimislaenu võtmine