Komisjonid

Rakvere Vallavolikogu 20.11.2013 otsusega nr 7 moodustati Rakvere Vallavolikogu komisjonid alljärgnevalt:

1.1 Haridus- ja noorsootöökomisjon – kuni 7 liiget, tegevusvaldkond - õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, noorsootöö korraldamine;

1.2 Eelarve- ja arengukomisjon – kuni 7 liiget, tegevusvaldkond - valla arengukava ja selle investeeringute kava ning valla eelarve koostamine, muutmine ja täitmine;

1.3 Majandus- ja ettevõtluskomisjon – kuni 7 liiget, tegevusvaldkond - valla majandustegevuse ja vallavara kasutamise korraldamine, elukeskkonna korraldamine;

1.4 Kogukonnakomisjon – kuni 7 liiget, tegevusvaldkond - kogukondlike suhete arendamine;

1.5 Sotsiaal- ja kultuurikomisjon – kuni 7 liiget, tegevusvaldkond - valla sotsiaaltöö ja kultuuritöö korraldamine.