Valimiskomisjoni tööaeg

26.07.17

Rakvere valla valimiskomisjoni 24.07.2017 otsusega nr 3 määrati Rakvere valla valimiskomisjoni tööaeg alates 16.augustist 2017.a. alljärgnevalt:

 

1.1. Tööpäevadel kella 14.00-st  kuni  kella 16.00-ni;

 

1.2. 05.septembril ja 07.septembril 2017  kella 16.00-st  kuni kella 18.00-ni.

Toimetaja: MARGIT MITT

Valimistega seotud õigusaktid

21.07.17

Haldusreformi seaduse  7 lõike 5 kohaselt on asjaomased omavalitsusorganid on kohustatud valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks.

Rakvere Vallavolikogu võttis 10.05.2017 istungil vastu kaks otsust:

1. Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla valimisringkonna moodustamine, mandaatide jaotamine ja volikogu koosseisu liikmete arvu määramine 

2. Valimiskomisjoni moodustamine

Kokkuleppel Sõmeru Vallavolikoguga moodustati Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla volikogu valimiseks üks valimisringkond nr l, mis hõlmab Sõmeru valla ja Rakvere valla haldusterritooriumit.

Valimisringkonnas nr 1 määrati mandaatide arvuks 19.

Kokkuleppel Sõmeru Vallavolikoguga määrati Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla volikogu koosseisu liikmete arvuks (19) üheksateist liiget.

 

Rakvere Vallavalitsus võttis 15.06.2017 vastu määruse nr 5 "Valimisjaoskondade moodustamine"

 

Lääne-Viru maavanema 19.07.2017 korraldusega nr 1-1/17-445 "Rakvere valla valimiskomisjoni asukoht" määrati Sõmeru ja Rakvere valla ühinemisel moodustuva Rakvere valla valimiskomisjoni asukohaks Kooli 2, Sõmeru alevik 44201, Lääne-Virumaa.

Toimetaja: MARGIT MITT