Valimistulemus on selgunud

16.10.17

Rakvere valla volikogu valimised on lõppenud. Mandaadid jaotusid nimekirjade vahel järgmiselt:

Valmisliit Üheskoos                          13 kohta volikogus
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit   3 kohta volikogus
Sotsiaaldemokraatlik Erakond           1 koht volikogus
Eesti Keskerakond                             1 koht volikogus
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond  1 koht volikogus

Volikogu liikmed hetkeseisuga.

Toimetaja: MARGIT MITT
19.09.17
Toimetaja: MARGIT MITT
19.09.17

 

Valimiste kaart on abiks õige hääletamisruumi leidmisel.

Järgmised KOV volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017. a.

Rakvere vallavolikogu 10.05.2017 otsusega nr 11 moodustati kokkuleppel Sõmeru vallavolikoguga Sõmeru ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla volikogu valimisteks üks valimisringkond nr 1, mis hõlmab Sõmeru ja Rakvere valla haldusterritooriumit. Mandaatide arv 19.

Rakvere vallavolikogu koosseisu suuruseks määrati 19 liiget.

Rakvere vallavolikogu 10.05.2017 otsusega nr 12 nimetati Rakvere valla valmiskomisjoni liikmeteks Helja Roosi, Janne Lainjärv, Margit Mitt ja Aino Riiberg. Asendusliikmeteks nimetati Maia Simkin ja Mirje Reinumäe.

Rakvere Vallavalitsuse 15.06.2017 määrusega nr 5 moodustati Rakvere valla volikogu valimisteks 3 valimisjaoskonda hääletusruumide asukohaga:

  • Sõmeru keskusehoone (Kooli 2, Sõmeru alevik)
  • Uhtna raamatukogu  (Nooruse 11, Uhtna alevik)
  • Rakvere vallamaja (Vallikraavi 8, Rakvere linn)
Toimetaja: MARGIT MITT

VOLIKOGU VALIMISE INFO

22.08.17

Lähenemas on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Tänavused valimised erinevad kõigist varasematest selle poolest, et Sõmeru ja Rakvere valla elanikud valivad ühise volikogu - Rakvere valla volikogu - kuhu hakkab kuuluma 19 liiget.

Teise uuendusena kohalikel valimistel on noorte valijate hääletamisõigus. Kõigil, kes on saanud valimispäevaks vähemalt 16-aastaseks, on õigus valida oma kodukoha valla volikogu.

Valimispäev on 15. oktoobril 2017, eelhääletada saab 9.-11. oktoobril.

Elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab kuni  11. oktoobri kella 18.00-ni ööpäevaringselt.

Valimisi viib läbi Sõmeru ja Rakvere valla ühine valimiskomisjon koosseisus Margit Mitt (esimees), Aino Riiberg, Helja Roosi, Janne Lainjärv. Komisjon töötab tööpäevadel kell 14.00 -16.00,  5. septembril ja 7. septembril kell 16.00 - 18.00 Sõmeru keskusehoones (Kooli 2 Sõmeru alevik).

Alanud on kandidaatide registreerimiseks esitamine, mis lõpeb 5. septembril kell 18.00. Valimisliit esitatakse valimiskomisjonile registreerimiseks hiljemalt 31. augustil.

Valimistoimingud ja tähtajad
Kandideerimisinfo
16-17aastase hääletamisõigus

Toimetaja: MARGIT MITT

Valimiskomisjoni tööaeg

21.08.17

Rakvere valla valimiskomisjoni 24.07.2017 otsusega nr 3 määrati Rakvere valla valimiskomisjoni tööaeg alates 16.augustist 2017.a. alljärgnevalt:

1.1. Tööpäevadel kella 14.00-st  kuni  kella 16.00-ni;

1.2. 05.septembril ja 07.septembril 2017  kella 16.00-st  kuni kella 18.00-ni.

Rakvere valla valimiskomisjoni asukoht on  Kooli 2, Sõmeru alevik 44201, Lääne-Virumaa.

Toimetaja: MARGIT MITT

Valimistega seotud õigusaktid

21.07.17

Haldusreformi seaduse  7 lõike 5 kohaselt on asjaomased omavalitsusorganid on kohustatud valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks.

Rakvere Vallavolikogu võttis 10.05.2017 istungil vastu kaks otsust:

1. Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla valimisringkonna moodustamine, mandaatide jaotamine ja volikogu koosseisu liikmete arvu määramine 

2. Valimiskomisjoni moodustamine

Kokkuleppel Sõmeru Vallavolikoguga moodustati Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla volikogu valimiseks üks valimisringkond nr l, mis hõlmab Sõmeru valla ja Rakvere valla haldusterritooriumit.

Valimisringkonnas nr 1 määrati mandaatide arvuks 19.

Kokkuleppel Sõmeru Vallavolikoguga määrati Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla volikogu koosseisu liikmete arvuks (19) üheksateist liiget.

 

Rakvere Vallavalitsus võttis 15.06.2017 vastu määruse nr 5 "Valimisjaoskondade moodustamine"

 

Lääne-Viru maavanema 19.07.2017 korraldusega nr 1-1/17-445 "Rakvere valla valimiskomisjoni asukoht" määrati Sõmeru ja Rakvere valla ühinemisel moodustuva Rakvere valla valimiskomisjoni asukohaks Kooli 2, Sõmeru alevik 44201, Lääne-Virumaa.

Toimetaja: MARGIT MITT