Matusetoetus

4.01.17

Matusetoetust makstakse 150 eurot Rakvere valla elaniku surma korral.

Matusetoetuse taotlemiseks esitab matuse korraldaja valla raamatupidamisele taotluse.

Valla ülalpidamisel hooldekodus viibinud vanuri pärijad esitavad matusetoetuse saamiseks avalduse, mis vaadatakse läbi vallavalitsuse istungil.

Matusetoetuse avaldus

Toimetaja: MARGIT MITT