11.04.16

Sõidukompensatsiooni saamiseks esitab õpilane või lapsevanem Rakvere Vallavalitsusele jooksva kuu 5. kuupäevaks avalduse koos eelmise kuu sõidupiletitega. Sõidupiletite originaalid esitatakse kuupäevalises järjestuses avaldusele või lisalehele kleebituna.

 

Kompensatsiooni makstakse välja mitte rohkem kui üks edasi-tagasi sõit õppepäeva kohta. Erandkorras tellitakse õpilasele tasuta sõidu kaart. Sõidukaardi saamiseks esitab lapsevanem Rakvere Vallavalitsusele avalduse õppeaasta alguses.

 

Õpilase bussipiletite hüvitamise avaldus

Toimetaja: MARGIT MITT