Otsused 2003

Otsus nr 1 2003 a kulude finantseerimine Otsus nr 1 2003 a kulude finantseerimine.doc
Audiitori määramine 3o2.doc
Jaoskonnakomisjoni moodustamine 3o3.doc
Arkna külas asuva korteri 18-11 müük 3o4.doc
Maa munitsipaalomandisse taotlemine 3o5.doc
Üldplaneeringu algatamine 3o6.doc
Esindajate asendajate määramine 3o7.doc
Esindaja nimetamine 3o8.doc
Rahvakohtunikukandidaatide valimine 3o9.doc
Otsus nr 10 Esindajate valimine Eesti Maaomavalitsuste Liitu Otsus nr 10 Esindajate valimine Eesti Maaomavalitsuste Liitu.doc
Otsus nr 11 Üldplaneeringu koostamise korraldamise delegeerimine Otsus nr 11 Üldplaneeringu koostamise korraldamise delegeerimine.doc
Otsus nr 12 2002 aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine Otsus nr 12 2002 aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine.doc
Otsus nr 13 Aaviku kinnistu müük Otsus nr 13 Aaviku kinnistu müük.doc
Otsus nr 14 Rakvere Vallavolikogu 24[1].04.2002 otsuse nr. 14 'Vaba maa erastamine' punkti 1.1 tühistamine.doc
Otsus nr 15 Hüvituse määramine Otsus nr 15 Hüvituse määramine.doc
Otsus nr 16 Vallavanem Aivar Aruja avalduse läbivaatamine Otsus nr 16 Vallavanem Aivar Aruja avalduse läbivaatamine.doc
Otsus nr 17 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Otsus nr 17 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 3o18.doc
Hoonestatud kinnistu AUGUSTI müük 3019.doc
Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine 3o20.doc
Otsus nr 21 Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine Otsus nr 21 Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine.doc
Seisukoha andmine kinnisomandi võõrandamiseks 3o22.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 3o23.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 3o24.doc
Otsus nr 25 Rakvere Vallavolikogu 15[1].12.1999 otsuse nr 8 'Rakvere valla vaba põllumajandusmaa erastamise taotlejate kinnitamine' osaline muutmine.doc
Otsus nr 26 Rakvere Vallavolikogu 21[1].11.2001 otsuse nr 65 'Vaba maa erastamine' osaline muutmine.doc
Otsus nr 27 Rakvere Vallavolikogu 24[1].04.2002 otsuse nr 14 'Vaba maa erastamine' osaline muutmine.doc
Korteri Arkna 18-11 müük 3o28.doc
Seisukoha andmine kinnisomandi võõrandamiseks 3o29.doc
Rakvere valla arengukava muutmise algatamine 3o30.doc
2003.a. eelarve muutmine 3o31.doc
Katatsriüksuse sihtotstarbe määramine 3o32.doc
Jaoskonnakomisjoni moodustamine 3o33.doc
Kaevude puurimine 3o34.doc
Otsus nr 35 Rakvere Vallavolikogu 21[1].08.2003 otsuse nr 32 'Katastriüksuse sihtotstarbe määramine' punktide 10-15 osaline muutmine.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 3o36.doc
Ettepanek kokkuleppe sõlmimiseks 3o37.doc
2003 aasta lisaeelarve vastuvõtmine 3o38.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 3o39.doc
Kaevude puurimise toetuse määramise komisjoni esimehe valimine 3o40.doc
VÄLJAVAHI katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 3o41.doc
2004.aasta eelarve menetlusse võtmine 3o42.doc
Otsus nr 43 Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine Otsus nr 43 Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 3o44.doc
Otsus nr 45 Rakvere Vallavolikogu esindaja esitamine Lasila Põhikooli Hoolekoguse Otsus nr 45 Rakvere Vallavolikogu esindaja esitamine Lasila Põhikooli Hoolekoguse.doc
Otsus nr 46 Rakvere Vallavolikogu esindaja esitamine Veltsi Lasteaed-Algkooli Hoolekogusse Otsus nr 46 Rakvere Vallavolikogu esindaja esitamine Veltsi Lasteaed-Algkooli Hoolekogusse.doc
Preemia maksmine 3o47.doc