Otsused 2005

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 5o1.doc
Otsus nr 2 Ehitise peremehetuks tunnistamine Otsus nr 2 Ehitise peremehetuks tunnistamine.doc
Otsus nr 3 Sotsiaalkorterite asutamine Otsus nr 3 Sotsiaalkorterite asutamine.doc
Otsus nr 4 2005 a kulude finantseerimine Otsus nr 4 2005 a kulude finantseerimine.doc
Otsus nr 5 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Otsus nr 5 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.doc
Otsus nr 6 Audiitori määramine Otsus nr 6 Audiitori määramine.doc
Otsus nr 7 Veltsi biotiigi katastriüksuse ostmine Otsus nr 7 Veltsi biotiigi katastriüksuse ostmine.doc
Otsus nr 8 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine Otsus nr 8 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.doc
Otsus nr 9 Täpsustatud asustusüksuste lahkmejoonte kinnitamine Otsus nr 9 Täpsustatud asustusüksuste lahkmejoonte kinnitamine.doc
Ehitise peremehetuyks tunnistamine 5o10.doc
Varade üleandmise korraldamine 5o11.doc
Vallavanem Aivar Aruja puhkusele lubamine 5o12.doc
LIIVAKALDA maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 5o13.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 5o14.doc
Rakvere Vallavolikogu 24.03.2004 otsuse nr 11 Vaba metsamaa erastamine" täiendamine 5o15.doc
Asendustasu maksmine 5o16.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 5o17.doc
Otsus nr 18 2004 majandusaasta aruande kinnitamine Otsus nr 18 2004 majandusaasta aruande kinnitamine.doc
Otsus nr 19 Auto müük ja autode liisimine Otsus nr 19 Auto müük ja autode liisimine.doc
Vabariigi Valitsuse määruse "Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" eelnõu kooskõlastamine 5o20.doc
Otsus nr 21 Ehitise peremehetuks tunnistamine Otsus nr 21 Ehitise peremehetuks tunnistamine.doc
Otsus nr 22 Volikogu koosseisu liikmete arvu määramine Otsus nr 22 Volikogu koosseisu liikmete arvu määramine.doc
Otsus nr 23 Valimisringkonna moodustamine Otsus nr 23 Valimisringkonna moodustamine.doc
Otsus nr 24 Valla valimiskomisjoni moodustamine Otsus nr 24 Valla valimiskomisjoni moodustamine.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe ja nime määramine 5o25.doc
2005 aasta lisaeelarve vastuvõtmine 5o26.doc
Lääne-Viru veemajandusprojekti kaasfinantseerimine ning kasusaaja määramine 5o27.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 5o28.doc
Ehitise peremehetuks tunnistamine 5o29.doc
Vallavara võõrandamine 5o30.doc
Jaoskonnakomisjoni moodustamine 5o31.doc
Hüvituse maksmine 5o32.doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 5o33.doc
Kingituse vastuvõtmine 5o34.doc
RISTMIKU maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 5o35.doc
Rakvere Vallavolikogu aseesimehe valimine 5o1u.k..doc
Vallavanema valimine 5o2u.k..doc
Rakvere Vallavalitsuse liikmete kinnitamine 5o3u.k..doc
Esindajate nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule 5o4u.k..doc
Revisjonikomisjoni moodustamine 5o5u.k..doc
Vallaaavoliakogu komisjonide esimeeste valimine 5o6u.k..doc
Vallavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine 5o7u.k..doc
2006 aasta eelarve menetlusse võtmine 5o8u.k..doc
Töötasu ja hüvituse määramine 5o9u.k..doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 5o10u.k..doc
Maa munitsipaalomandisse taotlemine 5o11u.k..doc
Risti maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 5o12u.k..doc
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine 5o13u.k..doc
Rakvere Vallavolikogu esindaja nimetamine Lasila Põhikooli hoolekogusse 5o14u.k..doc
Rakvere Vallavolikogu esindaja nimetamine Veltsi Lasteaed-Algkooli hoolekogusse 5o15u.k..doc
Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule 5o16u.k..doc