Otsused 2006

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
2006 a kulude finantseerimine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Kaevude puurimise toetuse määramise komisjoni esimehe valimine
Kaevude puurimise toetuse määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
Vallavanem Aivar Aruja puhkusele lubamine
Töötasu ja hüvituse mkääramine
TÕRREMÄE AIANDI maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Mittetulundusühisngus osalemise otsustamine
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Audiitori määramine
2005 majandusaasta aruande kinnitamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Ehitise peremehetuks tunnistamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Seisukoha andmine kinnisomandi võõrandamiseks
Sihtasutuses osalemise otsustamine
Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Vee-ettevõtja määramine ja volituste andmine
Rakvere Vallavolikogu määruse "2006 aasta lisaeelarve vastuvõtmine" eelnõu menetlusse võtmine
Väljavahi ratta 1, Väljavahi, Väljavahi elektri, Väljavahi kraavi, Väljavahi tee, Väljavahi pumba, Väljavahi lohu, Väljavahi künka ja Väljasaare ning riigi reservi jäetud Kikka maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Teehoiu korraldamise eest vastutava isiku nimetamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Kingituse vastuvõtmine
Sotsiaalkorteri asutamine
Pärandvara vastuvõtmine
Rakvere Vallavolikogu määruse "Rakvere Vallavolikogu 26.11.2003 määruse nr 17 "Rakvere valla arengukava 2004-2010 vastuvõtmine" muutmine" eelnõu menetlusse võtmine
Rakvere Vallavolikogu määruse "Rakvere valla põhimääruse kinnitamine" menetlusse võtmine
2007 aasta eelarve menetlusse võtmine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Jõulutoetuse maksmine