Pealkiri
2008 a kulude finantseerimine
Audiitori määramine
Isikliku kasutusõiguse seadmine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Rakvere Vallavolikogu 16.03.1994 otsuse nr 48 "Aktsiaselts POHLA taotlusest Tõrma Kalmistu kasutusele võtmise kohta" kehtetuks tunnistamine
Töötasu ja hüvituse määramine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Vallavara võõrandamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Rebase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Rakvere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Seisukoha andmine kinnisasja võõrandamiseks
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
KOBE Asset 5 OÜ taotluse läbivaatamine
Vallavara omandamine
Kinnistute võõrandamine
2007 majandusaasta aruande kinnitamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Vallavanem Aivar Aruja puhkusele lubamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Katastriüksuse ostmine
Künka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Ehitise peremehetuks tunnistamine
Rakvere Vallavolikogu 16.07.2008 otsuse nr 25 "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
Tammiku ja Roosi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Mätliku ja Küüni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine