Protokoll nr 9 22.10.2008

 22.oktoober 2008  nr 9                                              

 

 

Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXXVI istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 16.00.

Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.

Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.

Vallavolikogu istungist võtsid osa 10 liiget (lisa nr 1). Puudusid Mare Algpeus; Aksel Neeme ja Marika Regonen.          

Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja; vallasekretär Eva-Pille Männik  ja pearaamatupidaja Ella Sard (lisa nr 2).

 

10 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:

 

1. Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

2. Rakvere valla 2008 aasta lisaeelarve vastuvõtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

3. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

4. Rakvere Vallavolikogu 28.aprilli 2004 määruse nr 10 "Alkoholiga kauplemise aja piiramine" kehtetuks tunnistamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. Informatsioonid.

 

 

                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".

Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm; J.Kangur; A.Lilienbach; G.Pentsop.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada

                       otsusena nr 31.

Hääletamine: 10 poolt.

 

 

 

 

 

 

P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2      

 

Rakvere valla 2008 aasta lisaeelarve vastuvõtmine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla 2008 aasta lisaeelarve vastuvõtmine".

Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada

                       määrusena nr 8.

Hääletamine: 10 poolt.

 

     

 

 

                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3       

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu " Katastriüksuse sihtotstarbe määramine".

Sõna võttis E.Palm.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada

                       otsusena nr 32.

Hääletamine: 10 poolt.

 

       

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4      

 

Rakvere Vallavolikogu 28.aprilli 2004 määruse nr 10 "Alkoholiga kauplemise aja piiramine" kehtetuks tunnistamine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere Vallavolikogu 28.aprilli 2004 määruse nr 10 "Alkoholiga kauplemise aja piiramine" kehtetuks tunnistamine".

Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada

                      määrusena nr 9.

Hääletamine: 10 poolt.

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5      

 

Informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1      Lasila Põhikoolis sai 1 õpilane kannatada ning viibis 3 päeva peapõrutusega haiglas.

 

2. Vallavolikogu esimees Enn Palm:

2.1 järgmine vallavolikogu istung toimub 26.novembril k.a.

 

 

 

 

 

 

Enn Palm

Vallavolikogu esimees