Sotsiaaltoetused

4.01.17

Toetused jagunevad:
 1) avalduse alusel makstavad toetused;
 2) määratavad toetused.

 Avalduse alusel makstavad toetused on:
 1) matusetoetus;
 2) toetus haridusasutuste õpilaste koolilõuna maksumuse kompenseerimiseks;
 3) päevatoidu toetus vähekindlustatud perede eelkooliealistele lastele;
 4) toetus õnnetusjuhtumite korral;
 5) muu ühekordne toetus.

Määratavad toetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) paljulapseliste perede toetus vallas elavatele 4 ja enama kuni 18 a. (kaasa arvatud) vanuste lastega peredele;
3) I klassi õpilase toetus;
4) koolilõuna toetuse juurdemaks riigipoolsele lõunatoidu maksumusele.

 
Toimetaja: MARGIT MITT